Wiadomości

Lichenolożka z naszego Instytutu stypendystką rządu francuskiego

Ambasada Francji w Polsce przyznała naszej koleżance, Edycie Mazur, Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy (SSHN – séjour scientifique de haut niveau) w grupie prof. Joël'a Boustie (Laboratoire Pharmacognosy & Mycology) w Instytucie Nauk Chemicznych na Uniwersytecie w Rennes 1.

Dzięki otrzymanemu finansowaniu laureatka stypendium będzie mogła realizować swój projekt poświęcony badaniu metabolomów (zestawów metabolitów obecnych w organizmie) porostów tropikalnych z rodzaju Lecanora w oparciu o nowe, czułe techniki detekcji związków chemicznych. Prowadzone we współpracy międzynarodowej analizy mają pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów w chemotaksonomii porostów, między innymi wykazać, w jakim stopniu linie ewolucyjne wyznaczone na podstawie analiz filogenetycznych są zgodne z metabolomem.

Gratulujemy!

Edyta Mazur w Zielniku Porostów na Uniwersytecie w Rennes (REN).
Foto: Joël Boustie.