Książki i czasopisma

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica to polskojęzyczne czasopismo wydawane od roku 1994 przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, publikujące artykuły o tematyce botanicznej i geobotanicznej związanej z terenem Polski.