Książki i czasopisma

Archiwum czasopism

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (czasopismo nieaktywne)

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica to polskojęzyczne czasopismo wydawane w latach 1994–2020 przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, publikujące artykuły o tematyce botanicznej i geobotanicznej związanej z terenem Polski.

Polish Botanical Journal

Polish Botanical Journal było międzynarodowym czasopismem publikującym prace oryginalne z zakresu nauk o roślinach i grzybach, m.in. biosystematyki (w tym anatomii, cytologii i embriologii roślin), fitogeografii, ewolucji i ekologii. Od 2018 r. Polish Botanical Journal kontynuuje działalność pod nowym tytułem: Plant and Fungal Systematics.