Instytut

HR Excellence in Research

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości "HR Excellence in Research", potwierdzając, że Instytut w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych. Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem, Instytut zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo "HR Excellence in Research". Posiadanie logo HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW. Pozostałe korzyści dla jednostek naukowych wynikające z posiadania logo HR to:

 • prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej, zgodne z europejskimi standardami;
 • znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
 • dodatkowe punkty przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zainteresowania pracą naukowców w instytucjach europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu i promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju. Aby uzyskać logo HR Excellence in Research instytucja, musi spełnić określone warunki i przejść wymagającą procedurę ewaluacji. Instytucja musi wyrazić poparcie dla zasad opisanych w Karcie i Kodeksie, przeprowadzić analizę wewnętrzną dotyczącą spójności tych zasad z procedurami jednostki. Następnie na podstawie wniosków z analizy wewnętrznej musi przygotować strategię HR i plan działań naprawczych w wyznaczonych obszarach. Dokumenty wysyłane są do oceny Komisji Europejskiej. Pozytywna ocena i akceptacja strategii skutkuje nadaniem logo HR Excellence in Research. Po upływie 2 lat Instytut musi przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 4 latach przeprowadzana jest analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Komisja ds. wdrażania Karty i Kodeksu w IB PAN

 • Dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Przewodnicząca Komisji, od 2019 r.) – reprezentant pracowników naukowych
 • Dr hab. Paweł Kapusta – reprezentant pracowników naukowych
 • Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska – reprezentant pracowników naukowych
 • Mgr Magdalena Kapcia – reprezentant doktorantów
 • Mgr Bogumiła Kurzydło – reprezentant pracowników administracyjnych
 • Mgr Agnieszka Urbaniak – reprezentant pracowników administracyjnych

Documents

Initial phase (2015–2019)

Interim assessment (2016–2019)

Action plan

Director's orders introduced in response to the HR logo evaluation

 • Order of the Director of IB PAS No. 22/2017 – A job posting template for the competition for a research position was introduced (Action Pan No. IX).
 • Order of the Director of IB PAS No. 4/2018 – A new form for research activity financed from specified-user subsidy for maintaining research potential was implemented (Action Plan No. XX).
 • Order of the Director of IB PAS No. 7/2018 – Internal regulations on awarding bonuses to employees at IB PAS. As a result, researchers will receive bonuses for the most outstanding research achievements (publications) (Action Plan No. IV).
 • Order of the Director of IB PAS No. 22/2018 – Internal regulations on appointing researchers’ representatives for the purpose of participating in works undertaken by information, consultation, and decision-making bodies (Action Plan No. VI).
 • Order of the Director of IB PAS No. 30/2018 – Implementation of the Internal regulations on laboratory operation at IB PAS on 28.12.2018 (Action Plan No. I).
 • Order of the Director of IB PAS No. 20/2019 – The Institute implemented the Procedure on preparing and running projects at IB PAS financed from external sources (Action Plan No. XI).
 • Order of the Director of IB PAS No. 21/2019 – Internal regulations on undertaking commissioned works at IB PAS were introduced (Action Plan No. V).

Regulaminy zatwierdzone przez Radę Naukową IB PAN

 • Uchwała Rady Naukowej IB PAN Nr..... On 12.12.2017 Internal regulations on research staff appraisal at IB PAS were implemented (Action Plan No. XVI).
 • Uchwała Rady Naukowej IB PAN Nr..... On 26.06.2018 Recruitment package promoting procedures related to recruitment at IB PAS was implemented (Action Plan No. VII).