Instytut

Struktura

Dyrekcja

Dyrektor: prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Agnieszka Wacnik

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych: mgr Bogumiła Kurzydło

Główna księgowa: mgr Urszula Karaś

 

Biuro Planowania Badań i Organizacji

Kierownik: mgr Agnieszka Urbaniak

Pracownicy: mgr Irena Mrzygłód, mgr Katarzyna Kozielec-Murzyn

 

Pion Naukowy

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Agnieszka Wacnik

I. Grupa Biologii Roślin

Kierownik: dr hab. Elżbieta Cieślak

Pracownicy naukowi: dr hab. Elżbieta Cieślak, dr Agnieszka Domka, dr hab. Beata Paszko, dr hab. Magdalena Szczepaniak, dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda, dr Monika Woźniak-Chodacka

Pracownicy techniczni: mgr inż. Monika Zankowicz

II. Grupa Bioróżnorodności i Ewolucji

Kierownik: dr hab. Marcin Piątek

Pracownicy naukowi: dr Paweł Czachura, dr Valerii Darmostuk, dr hab. Adam Flakus, dr Katarzyna Izworska, dr Paulina Janik, dr hab. Beata Krzewicka, dr hab. Joanna Lenarczyk, dr inż. Edyta Mazur, dr Barbara Pawełek, dr hab. Marcin Piątek, dr Pamela Rodriguez-Flakus, dr hab. Anna Ronikier, dr hab. Michał Ronikier, mgr Monika Stryjak-Bogacka, dr Tomasz Suchan, prof. dr hab. Lucyna Śliwa, dr Karina Wilk

Pracownicy techniczni: mgr Wiktoria Kędzior, dr Natalia Matura, dr Wojciech Paul, mgr Barbara Skoczek

III. Grupa Ekologii Funkcjonalnej i Ewolucyjnej

Kierownik: dr hab. Paweł Kapusta

Pracownicy naukowi: dr Michał Adamski, dr Marta Hornyák, dr hab. Paweł Kapusta, prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, dr hab. Jolanta Piątek, dr inż. Łukasz Piechnik, mgr Barbara Seget, dr Magdalena Solarska, dr Małgorzata Stanek, prof. dr hab. Anna Stefanowicz, dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska, dr Błażej Ślązak, prof. dr hab. Magdalena Żywiec

Pracownicy techniczni: dr Urszula Korzeniak, mgr Łukasz Wilk

IV. Grupa Paleobotaniki i Paleośrodowiska

Kierownik: dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo

Pracownicy naukowi: dr hab. Maria Barbacka-Bóka, dr Katarzyna Cywa, mgr Magda Kapcia, dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo, prof. dr hab. Dorota Nalepka, dr inż. Sylwia Skoczylas-Śniaz, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr hab. Agnieszka Wacnik, dr hab. Elżbieta Worobiec, dr hab. Grzegorz Worobiec

Pracownicy techniczni: Barbara Kurdziel, mgr Krzysztof Stachowicz

 

Pion Dokumentacji i Upowszechniania Wyników Badań

Narodowa Kolekcja Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN (Zielnik KRAM)

Kustosz naczelny: prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Sekcja naukowa: prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr hab. Konrad Wołowski

Pracownicy techniczni: dr Wacław Bartoszek, Katarzyna Biłyk, Dorota Hollitzer-Zielińska, dr Maria Janicka, Beata Nęcka, dr Agnieszka Nikel, mgr Paulina Sulima-Samujłło, dr Jadwiga Ziaja

Współpracownicy: prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra, prof. dr hab. Andrzej Chlebicki, prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Biblioteka

Kierownik: mgr Lidia Nowak-Chlebicka

Pracownicy: mgr Marzena Micek, mgr Barbara Znamierowska

Wydawnictwa

Kierownik: mgr inż. Agnieszka Sojka

Pracownicy: mgr Marian Wysocki

Współpracownicy: prof. dr hab. Ludwik Frey, dr Jan Wójcicki

Archiwum

Pracownicy: Renata Czerska

 

Pion Infrastruktury Laboratoryjnej

Laboratorium Genomiki Środowiskowej i Muzealnej

Kierownik: dr inż. Edyta Mazur

Pracownicy: mgr inż. Jan Biel

Laboratorium Mikrobiologii Środowiskowej i Eksperymentalnej

Kierownik: dr hab. Jolanta Piątek

Pracownicy: mgr inż. Bartosz Kulig

Laboratorium Ekochemii i Inżynierii Środowiska

Kierownik: dr Małgorzata Stanek

Pracownicy: mgr inż. Angelika Banaś, Natalia Kamińska, dr Iryna Prystupa

Pracownia Paleobotaniczna

Opiekun: dr Katarzyna Cywa

 

Pion Administracji

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych: mgr Bogumiła Kurzydło

Dział Administracyjny i Zamówień Publicznych

Kierownik: mgr Bogumiła Kurzydło

Pracownicy: Renata Czerska, Roman Dudzic, mgr Danuta Janik, mgr inż. Justyna Janus, mgr Bogumiła Kurzydło

Pracownicy pomocniczy: Cecylia Barańska, Agnieszka Gruca, Krzysztof Gruca, Stanisław Nęcka, Wiesława Wawrzyńczyk, Anna Złotnik

Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji

Kierownik: mgr Agnieszka Węgiel

Pracownicy: Renata Czerska, mgr Agnieszka Węgiel

Dział IT

Pracownicy: Robert Dara, Michał Kula

 

Pion Finansów

Dział Księgowości i Płac

Główna księgowa: mgr Urszula Karaś

Pracownicy: mgr Katarzyna Białecka, mgr Ewelina Seweryn