Instytut

Rada Naukowa

Cele i podstawy działania

Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie jest organem:

 • sprawującym nadzór merytoryczny nad działalnością Instytutu, dbającym w szczególności o wysokie standardy badań naukowych;
 • stanowiącym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej;
 • uprawnionym do nadawania stopni naukowych: doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne oraz doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Rada Naukowa działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Skład osobowy w kadencji 2023–2026

Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Martin Kukwa
Zastępcy Przewodniczącego
 • Dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW
 • Prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Sekretarz
 • Dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo, prof. IB PAN
Pracownicy IB PAN z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego
 • Dr hab. Elżbieta Cieślak, prof. IB PAN
 • Dr hab. Paweł Kapusta
 • Dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo, prof. IB PAN
 • Dr hab. Beata Paszko
 • Dr hab. Jolanta Piątek
 • Dr hab. Marcin Piątek
 • Dr hab. Michał Ronikier
 • Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
 • Prof. dr hab. Anna Stefanowicz
 • Dr hab. Magdalena Szczepaniak
 • Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 • Dr hab. Elżbieta Worobiec
 • Dr hab. Grzegorz Worobiec
 • Prof. dr hab. Magdalena Żywiec
Osoby spoza IB PAN
 • Prof. dr hab. Jan Holeksa
 • Prof. dr hab. Martin Kukwa
 • Dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM
 • Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
 • Dr hab. Piotr Mleczko, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Irena A. Pidek
 • Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 • Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
 • Dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW
 • Prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Przedstawiciele pracowników naukowych IB PAN ze stopniem naukowym doktora
 • Dr Tomasz Suchan
 • Dr inż. Łukasz Piechnik
Członek Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych wskazany uchwałą Prezydium PAN
 • Prof. dr hab. Małgorzata Filip
Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
 • Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
 • Prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN
Przedstawiciel doktorantów
 • Mgr Miron Gieniec
Dyrektorzy IB PAN
 • Prof. dr hab. Lucyna Śliwa – Dyrektor Instytutu
 • Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. naukowych