Książki i czasopisma

Książki

Nowości

Lichens of Poland. A fifth annotated checklist

Rok: 2024

Autorzy: W. Fałtynowicz, P. Czarnota, B. Krzewicka, K. Wilk, A. Jabłońska, M. Oset, E.A. Ossowska, L. Śliwa, M. Kukwa

ISBN: 978-83-62975-47-1

DOI: 10.35535/978-83-62975-47-1

Na realizację tego projektu IB PAN otrzymał w 2023 roku dofinansowanie w ramach programu "Doskonała Nauka II" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Monografia jest dostępna w formie PDF w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC 4.0 Deed).

ackn MNiSWackn DN

Pobierz PDF

The Agaricomycotina of the Kotlina Orawsko-Nowotarska basin, Western Carpathian Mts (Poland)

Rok: 2023

Autorzy: H. Komorowska, D. Karasiński, Z. Heinrich

ISBN: 978-83-62975-46-4

DOI: 10.35535/978-83-62975-46-4

Na realizację tego projektu IB PAN otrzymał w 2023 roku dofinansowanie w ramach programu "Doskonała Nauka II" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Monografia jest dostępna w formie PDF w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC 4.0 Deed).

ackn MNiSWackn DN

Pobierz PDF

The Microfungi of the Tatra Mountains and Surrounding Areas. An Annotated Catalogue

Rok: 2020

Autorzy: W. Mułenko, K. Bacigálová, M. Kozłowska, U. Świderska-Burek, A. Wołczańska, M.A. Chmiel

ISBN: 978–83–89648–70–9

Publikacja poświęcona grzybom mikroskopijnym występującym na obszarze Tatr. Część wstępna zawiera opis terenu występowania grzybów mikroskopowych, zasadniczą część opracowania stanowi lista ponad 1700 gatunków grzybów z opisami stanowisk, na których występują, oraz danymi literaturowymi. Tekst w języku angielskim. Oprawa twarda, format B5, 484 strony.

High mountain vascular plants of the Carpathians. Atlas of distribution

Rok: 2020

Redakcja: Z. Mirek

ISBN: 978–83–62975–41–9

Opracowanie jest wynikiem badań prowadzonych przez 11 autorów z Polski, Rumunii, Ukrainy, Czech i Słowacji nad występowaniem wysokogórskich gatunków roślin naczyniowych na terenie masywu Karpat. Atlas zawiera 736 kolorowe mapy punktowe rozmieszczenia, na bazie siatki 22.3 x 25 km. Wstęp w języku angielskim. Oprawa twarda, format A4, 406 stron.

Vascular plants of Poland. An annotated check-list [Rośliny naczyniowe polski. Adnotowany wykaz gatunków]

Rok: 2020

Autorzy: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa, A. Zając, M. Zając i inni

ISBN: 978–83–62975–45–7

Nowe wydanie krytycznej listy roślin naczyniowych Polski (poprzednie ukazało się w 2002 roku w ramach serii Różnorodność biologiczna Polski, jako tom. 1). Nowa lista zawiera 7400 nazw łacińskich i 5760 nazw polskich gatunków i podgatunków, łącznie ponad 4400 taksonów, o 500 więcej w stosunku do poprzedniego wydania. Poza listą zamieszczono również zarys systematyki i indeksy nazw rodzajowych ze wskazaniem przynależności do rodzin i nazw polskich z odsyłaczami do nazw łacińskich. Tekst w języku angielskim i polskim. Format B5, 526 stron.

Książki do pobrania w PDF

Porosty w korytach potoków w polskich Karpatach Zachodnich

Rok: 2020

Autor: N. Matura

ISBN: 978–83–62975–42–6

DOI: 10.35535/978-83-62975-42-6

Na realizację tego projektu IB PAN otrzymał w 2020 roku dofinansowanie w ramach programu "Doskonała Nauka" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia jest dostępna w formie PDF w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC).

ackn MNiSW

Pobierz PDF

The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized allied fungi of Central Poland. A catalogue

Rok: 2020

Autor: K. Czyżewska

ISBN: 978–83–62975–40–2

DOI: 10.35535/978-83-62975-40-2

Na realizację tego projektu IB PAN otrzymał w 2020 roku dofinansowanie w ramach programu "Doskonała Nauka" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia jest dostępna w formie PDF w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC).

ackn MNiSW

Pobierz PDF

Buckler mustard (Biscutella laevigata L.) – an extraordinary plant on ordinary mine heaps near Olkusz [Pleszczotka górska (Biscutella laevigata L.) – niezwykła roślina na zwykłych hałdach pogórniczych koło Olkusza]

Rok: 2020

Redakcja: G. Szarek-Łukaszewska

ISBN: 978–83–62975–44–0

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej. Streszczenia referatów

Rok: 2020

Redakcja: J. Holeksa

ISBN: 978–83–62975–43–3 (online)

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland)

Rok: 2015

Autorzy: A. Stebel, R. Ochyra, B. Godzik, H. Bednarek-Ochyra

ISBN: 978–83–62975–27–3

Pobierz PDF

Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region [Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego]

Rok: 2015

Redakcja: B. Godzik

ISBN: 978–83–62975–25–9

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Phylogeography of Pontic-Pannonian species in Central Europe. Polish Botanical Studies 30: 1–53

Rok: 2014

Autor: E. Cieślak

ISBN: 978–83–62975–18–1

Pobierz PDF

Porosty piętra turniowego Tatr Polskich

Rok: 2014

Autor: A. Flakus

ISBN: 978–83–62975–24–2

Pobierz PDF

The algal genus Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland

Rok: 2014

Autor: J. Lenarczyk

ISBN: 978–83–62975–22–8

Pobierz PDF

Historia badań i rozwoju Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Rok: 2013

Redakcja: B. Godzik, K. Wołowski

ISBN: 978–83–62975–17–4

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps

Rok: 2013

Redakcja: A. Obidowicz, E. Madeyska, C. Turner

ISBN: 978–83–62975–20–4

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Bibliography of the W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences (1953-2012). Part 1

Rok: 2013

Autorzy: R. Ochyra, H. Bednarek-Ochyra, B. Godzik

ISBN: 978–83–62975–15–0

Pobierz PDF

Bibliography of the W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences (1953-2012). Part 2

Rok: 2013

Autorzy: R. Ochyra, H. Bednarek-Ochyra, B. Godzik

ISBN: 978–83–62975–16–7

Pobierz PDF

Rozmieszczenie roślin naczyniowych południowej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i terenów przyległych

Rok: 2013

Autor: W. Paul

ISBN: 978–83–89648–60–0

Pobierz PDF

A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland. Polish Botanical Studies 27: 3–143

Rok: 2012

Autor: B. Krzewicka

ISBN: 978–83–62975–06–8

Pobierz PDF

Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland). Polish Botanical Studies 28: 1–293

Rok: 2012

Autor: A. Ronikier

ISBN: 978–83–62975–07–5

Pobierz PDF

Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991–2000

Rok: 2012

Autorzy: J. Siemińska, K. Wołowski

ISBN: 978–83–62975–09–9

Pobierz PDF

Calcicolous species of the genus Caloplaca in the Polish Western Carpathians. Polish Botanical Studies 29: 1–91

Rok: 2012

Autor: K. Wilk

ISBN: 978–83–62975–13–6

Pobierz PDF

The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region [Rośliny naczyniowe Olkuskiego Okręgu Rudnego]

Rok: 2011

Autorzy: T. Nowak, P. Kapusta, M. Jędrzejczyk-Korycińska, G. Szarek-Łukaszewska, B. Godzik

ISBN: 978–83–62975–01–3

Pobierz PDF

KR171 269112 PBS23 Czarnota Micarea mini

The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland. Polish Botanical Studies 23: 1–199

Rok: 2007

Autor: P. Czarnota

ISBN: 978–83–89648–48–8

Pobierz PDF

A taxonomic monograph of the moss genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae)

Rok: 2006

Autor: H. Bednarek-Ochyra

ISBN: 83–89648–40–7

Pobierz PDF

Stan obecny i przemiany zbiorowisk łąkowych okolic Mogilan (Pogórze Wielickie) w okresie 40 lat. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum 7: 1–97

Rok: 2005

Autor: I. Bator

ISBN: 83–89648–22–9

Pobierz PDF

Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818–1952–2000)

Rok: 2004

Autor: P. Köhler

ISBN: 83–89648–14–8

Pobierz PDF

The lichen genera Lasallia and Umbilicaria in the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Studies 17: 1–88

Rok: 2004

Autor: B. Krzewicka

ISBN: 83–89648–11–3

Pobierz PDF

Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps

Rok: 2004

Redakcja: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright Jr., C. Turner

ISBN: 83–89648–23–7

Pobierz PDF

Macrofungi of North Korea collected in 1982–1986. Polish Botanical Studies 18: 1–289

Rok: 2004

Autorzy: W. Wojewoda, Z. Heinrich, H. Komorowska

ISBN: 83–89648–17–2

Pobierz PDF

The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. Polish Botanical Studies 16: 1–300

Rok: 2004

Autor: J. Zieliński

ISBN: 83–89648–10–5

Pobierz PDF

Myxomycetes of Poland – a checklist. Biodiversity of Poland, vol. 10

Rok: 2003

Autorzy: A. Drozdowicz, A. Ronikier, W. Stojanowska, E. Panek

ISBN: 83–89648–08–3

Pobierz PDF

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (1953–2003). Tom 2. Bibliografia

Rok: 2003

Autor: M. Nowak

ISBN: 83–89648–00–8

Pobierz PDF

Census catalogue of Polish mosses. Katalog mchów Polski. Biodiversity of Poland, vol. 3

Rok: 2003

Autorzy: R. Ochyra, J. Żarnowiec, H. Bednarek-Ochyra

ISBN: 83-85444-84-X

Pobierz PDF

Catalogue of Polish prokaryotic and eukaryotic algae

Rok: 2003

Autorzy: J. Siemińska, K. Wołowski

ISBN: 83–89648–07–5

Pobierz PDF

Checklist of Polish larger Basidiomycetes

Rok: 2003

Autor: W. Wojewoda

ISBN: 83–89648–09–1

Pobierz PDF

The liverwort flora of Antarctica

Rok: 2000

Autorzy: H. Bednarek-Ochyra, J. Váňa, R. Ochyra, R.I. Lewis Smith

ISBN: 83–85444–74–2

Tekst niniejszej monografii jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL). Zobacz postanowienia licencji.

Pobierz PDF

Rośliny naczyniowe masywu Śnieżnika i Gór Bialskich

Rok: 2000

Autor: Z. Szeląg

ISBN: 83–85444–77–7

Pobierz PDF

Polish exsiccata of vascular plants. Index of taxa and bibliography. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 19: 3–219

Rok: 1998

Autorzy: M. Mandecka, Z. Mirek, W. Paul

ISBN: 83–85444–53–X

Pobierz PDF

The moss flora of King George Island, Antarctica

Rok: 1998

Autor: R. Ochyra

ISBN: 83–85444–60–2

Pobierz PDF

Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Part 1

Rok: 1998

Redakcja: M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel

ISBN: 83–85444–64–5

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Taxonomic and environmental studies on Euglenophytes of the Kraków-Czestochowa upland (Southern Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica. Supplementum 6: 1-192

Rok: 1998

Autor: K. Wołowski

ISBN: 83–85444–59–9

Pobierz PDF

Polish herbaria. Polish Botanical Studies. Guidebook Series 18: 3–116

Rok: 1997

Autorzy: Z. Mirek, L. Musiał, J.J. Wójcicki

ISBN: 83–85444–49–1

Pobierz PDF

Zmienność wybranych gatunków krzewów i drzew. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Series Polonica. Supplementum 2

Rok: 1997

Redakcja: J. Staszkiewicz

ISBN: 83–85444–52–1

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Biologia i ekologia jemioły pospolitej (Viscum album, Viscaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Series Polonica, Supplementum 1

Rok: 1997

Autor: T. Stypiński

ISBN: 83–85444–50–5

Pobierz PDF

Species co-occurrence patterns in pleustonic plant communities (class Lemnetea): are there assembly rules governing pleustonic community assembly? Fragmenta Floristica et Geobotanica. Supplementum 5

Rok: 1997

Autor: J. Wołek

ISBN: 83–85444–48–3

Pobierz PDF

Rodzaj Racomitrium (Musci, Grimmiaceae) w Polsce: taksonomia, ekologia i fitogeografia. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 2: 3–307

Rok: 1995

Autor: H. Bednarek-Ochyra

ISSN: 1233–0132

Pobierz PDF

Zielnik Józefa Jundziłła. Polish Botanical Studies. Guidebook Series No. 13

Rok: 1995

Autor: P. Köhler

83–85444–40–8

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Polish Academy of Sciences. W. Szafer Institute of Botany. 1953–1994. Guidebook

Rok: 1995

Autor: L. Stuchlik

ISBN: 83–85444–20–3

Pobierz PDF

Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki im. W. Szafera w latach 1953–1993. Informator

Rok: 1993

Autor: L. Stuchlik

ISBN: 83–85444–20–3

Pobierz PDF

Polska bibliografia fykologiczna: za lata 1981–1990. Bibliografie Botaniczne, tom 6

Rok: 1992

Autorzy: J. Siemińska, J. Pająk

ISBN: 83–85444–08–4

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Bibliografia flory polskiej – rośliny naczyniowe: za lata 1971–1980. Bibliografie Botaniczne, tom 5

Rok: 1991

Autor: M. Nowak

ISSN: 0860–4509

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Jubilee X Conference of the Phycological Section of the Polish Botanical Society. Polish Botanical Studies. Guidebook Series No. 4

Rok: 1991

Redakcja: J. Siemińska

ISBN: 83–85444–02–5

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)

Research Progress Report (1988–1990): W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Polish Botanical Studies. Guidebook Series No. 1

Rok: 1990

Redakcja: K. Zarzycki, U. Korzeniak

ISBN: 83–00–03271–1

Książka jest udostępniana poprzez platformę RCIN (link)