Książki i czasopisma

Książki

Książki do pobrania w PDF

Porosty w korytach potoków w polskich Karpatach Zachodnich

Rok: 2020

Autor: N. Matura

ISBN: 978-83-62975-42-6

DOI: 10.35535/978-83-62975-42-6

Na realizację tego projektu IB PAN otrzymał w 2020 roku dofinansowanie w ramach programu "Doskonała Nauka" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia jest dostępna w formie PDF w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC).

Pobierz PDF

The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized allied fungi of Central Poland. A catalogue

Rok: 2020

Autor: K. Czyżewska

ISBN: 978-83-62975-40-2

DOI: 10.35535/978-83-62975-40-2

Na realizację tego projektu IB PAN otrzymał w 2020 roku dofinansowanie w ramach programu "Doskonała Nauka" (moduł "Wsparcie monografii naukowych") ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia jest dostępna w formie PDF w otwartym dostępie (licencja CC BY-NC).

Pobierz PDF

Buckler mustard (Biscutella laevigata L.) – an extraordinary plant on ordinary mine heaps near Olkusz [Pleszczotka górska (Biscutella laevigata L.) – niezwykła roślina na zwykłych hałdach pogórniczych koło Olkusza]

Rok: 2020

Redakcja: G. Szarek-Łukaszewska

ISBN: 978-83-62975-44-0

Pobierz PDF

Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej. Streszczenia referatów

Rok: 2020

Redakcja: J. Holeksa

ISBN: 978-83-62975-43-3

Pobierz PDF

Bryophytes of the Olkusz Ore-bearing Region (southern Poland)

Rok: 2015

Redakcja: A. Stebel, R. Ochyra, B. Godzik, H. Bednarek-Ochyra

ISBN: 978-83-62975-27-3

Pobierz PDF

Natural and historical values of the Olkusz Ore-bearing Region [Przyrodnicza i historyczna wartość Olkuskiego Okręgu Rudnego]

Rok: 2015

Redakcja: B. Godzik

ISBN: 978-83-62975-25-9

Pobierz PDF

Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps

Rok: 2013

Redakcja: A. Obidowicz, E. Madeyska, C. Turner

ISBN: 978-83-62975-20-4

Pobierz PDF

The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region [Rośliny naczyniowe Olkuskiego Okręgu Rudnego]

Rok: 2011

Autorzy: T. Nowak, P. Kapusta, M. Jędrzejczyk-Korycińska, G. Szarek-Łukaszewska, B. Godzik

ISBN: 978-83-62975-01-3

Pobierz PDF

Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps

Rok: 2004

Redakcja: M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H.E. Wright Jr., C. Turner

ISBN: 83-89648-23-7

Pobierz PDF (dostępne wkrótce)

Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Part 1

Rok: 1998

Redakcja: M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel

ISBN: 83-85444-64-5

Pobierz PDF