Badania i wyniki

Sekwencjonowanie ogólnogenomowe z wykorzystaniem kolekcji zielnikowych: przełom w biogeografii molekularnej śluzowców (Myxomycetes)?

Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki, grant "MINIATURA"
Numer
2018/02/X/NZ8/02857
Okres
2019–2020
Kierownik
Dr hab. Anna Ronikier