Badania i wyniki

Różnorodność filogenetyczna grzybów lichenizujących obecnych w siedliskach słodkowodnych Andów i ich pozycja systematyczna w obrębie Pezizomycotina

Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki, grant "MINIATURA"
Numer
DEC-2018/02/X/NZ8/02362
Okres
2018–2019
Kierownik
Dr Pamela Rodriguez-Flakus