Badania i wyniki

Rola bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w procesach tolerancji roślin do siedlisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Finansowanie
Narodowe Centrum Nauki, grant "MINIATURA"
Numer
2018/02/X/NZ8/00546
Okres
2018–2019
Kierownik
Dr Alicja Babst-Kostecka