Badania i wyniki

Effects of metal contamination on root architecture in Arabidopsis halleri

Finansowanie
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program POWROTY; w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014–2020), Działanie 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R"
Numer
POWROTY/DPK/432-18/0/18
Okres
2018–2019
Kierownik
Dr Alicja Babst-Kostecka