Badania i wyniki

Elucidating the potential for Arabidopsis halleri biomass to be applied in green and sustainable chemistry – can phytoextracted mining waste become a valuable ecocatalyst?

Finansowanie
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program POWROTY; w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014–2020), Działanie 4.4 "Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R"
Numer
POIR.04.04.00-00-1D79/16-01
Okres
2019
Kierownik
Dr Alicja Babst-Kostecka