Badania i wyniki

BIAS I: Biomarker discovery of invasive alien species I

Finansowanie
Swedish Agency for Marine and Water Management (Szwecja)
Numer
Okres
2019–2020
Kierownik
Prof. Ulf Göransson (Pharmacognosy Research Group, Faculty of Pharmacy, Uppsala University, Uppsala)
Wykonawcy z IB PAN
Dr Błażej Ślązak, dr Magdalena Solarska