Badania i wyniki

Conserving the endemic flora of the Carpathian region

Finansowanie
Royal Botanic Gardens, Kew; w ramach Arcadia Fund (Wielka Brytania)
Numer
Okres
2019–2022
Kierownik z IB PAN
Dr hab. Michał Ronikier

Streszczenie

Karpaty stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu wysokich gór Europy i obszar wyjątkowy dla Europy Środkowej ze względu na zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych (w tym wysokogórskich) oraz poziom bioróżnorodności. Do unikatowych i najcenniejszych składowych tej bioróżnorodności należy bogata flora endemiczna; stanowi ona też ważny przykład ewolucji regionalnej bioty i model do badań procesów kształtujących regionalną bioróżnorodność. Obecny poziom wiedzy na temat statusu taksonomicznego gatunków, ich rozmieszczenia, zmienności genetycznej i innych kluczowych aspektów jest fragmentaryczny i bardzo zróżnicowany pomiędzy regionami i krajami. Projekt ma na celu zainicjowanie długoterminowych i wieloaspektowych badań i działań konserwatorskich związanych z poznaniem i ochroną endemicznej flory Karpat w oparciu o międzynarodowe konsorcjum Carpathian Research Network.

Masyw Retezat (Karpaty Południowe, Rumunia), jeden z karpackich ośrodków endemizmu.
Foto: Michał Ronikier.