Wiadomości

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Saługi

Cz, 8 Gru 2022

W dniu 8 grudnia 2022 r. (czwartek), o godz. 9:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Saługi pod tytułem:

Biogeografia historyczna lądowej bioty Antarktyki w świetle struktury genetycznej wybranych gatunków mchów

  • Promotor: dr hab. Michał Ronikier (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk);
  • Promotor pomocniczy: dr Tomasz Suchan (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk);
  • Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Spalik (Uniwersytet Warszawski); prof. dr hab. Bronisław Wojtuń (Uniwersytet Wrocławski).

Rozprawa znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków.

Streszczenia i recenzje pracy zostały zamieszczone na stronach BIP IB PAN.

Do pobrania