Wiadomości

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Janik

Śr, 7 Gru 2022

W dniu 7 grudnia 2022 r. (środa), o godz. 11:30, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Janik pod tytułem:

Taksonomia i biogeografia śluzowców przyśnieżnych: analiza zmienności morfologicznej i genetycznej Didymium nivicola Meyl.

  • Promotor: dr hab. Anna Ronikier, prof. IB PAN (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk);
  • Recenzenci: dr Carlos Rojas (University of Costa Rica); dr hab. Sebastian Tarcz (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk).

Rozprawa znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków.

Streszczenia i recenzje pracy zostały zamieszczone na stronach BIP IB PAN.

Do pobrania