Wiadomości

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Mazur

Śr, 7 Gru 2022

W dniu 7 grudnia 2022 r. (środa), o godz. 9:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Mazur pod tytułem:

Propozycja klasyfikacji tropikalnych porostów z rodzaju Lecanora (Ascomycota) na podstawie cech morfologicznych, chemicznych i genetycznych

  • Promotor: prof. dr hab. Lucyna Śliwa (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk);
  • Promotor pomocniczy: dr Karina Wilk (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk);
  • Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Błaszkowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie); dr hab. Piotr Osyczka (Uniwersytet Jagielloński).

Rozprawa znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków.

Streszczenia i recenzje pracy zostały zamieszczone na stronach BIP IB PAN.

Do pobrania