Wiadomości

Czy reprodukcja rośnie wraz z rozmiarami? – nowa publikacja w PNAS

Owoce rosnące na drzewach są bardzo istotnym składnikiem diety ludzi oraz wielu gatunków zwierząt, a obfitość ich produkcji wpływa na możliwości reprodukcyjne gatunku i proces naturalnego odnowienia lasu. Prognozowanie obfitości owocowania ma więc duże znaczenie zarówno gospodarcze jak i ekologiczne. Dr hab. Magdalena Żywiec, mgr inż. Barbara Seget oraz mgr inż. Łukasz Piechnik z naszego Instytutu weszli w skład międzynarodowego zespołu kilkudziesięciu badaczy kierowanego przez profesora James'a S. Clark'a z Duke University i badającego prawidłowości rządzące owocowaniem drzew w ramach projektu MASTIF (Masting Inference and Forecasting). Globalna baza danych sieci MASTIF zawiera szczegółowe dane, często sięgające wielu dziesięcioleci wstecz, dotyczące rocznej produkcji nasion drzew rosnących w ponad 500 różnych miejscach w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Europie oraz w Afryce. W publikacji, która ukazała się na łamach najnowszego numeru Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) przedstawiono model zależności między obfitością produkcji owoców a rozmiarami drzew. Choć intuicyjnie logicznym wydaje się założenie, że wraz z rozmiarami drzewa będzie także rosła jego zdolność do produkcji owoców i nasion, to najnowsze badania nie potwierdzają tej hipotezy. Analizy przeprowadzone na około 600 gatunkach drzew udowodniły, że u 80% z nich owocowanie osiąga najwyższe wartości, gdy osobniki osiągają pośrednie rozmiary. Wraz z dalszym wzrostem rozmiarów drzew produkcja owoców zaczyna spadać.

Artykuł źródłowy:

Qiu T., Aravena M.-C., Andrus R., Ascoli D., Bergeron Y., Berretti R., Bogdziewicz M., Boivin T., Bonal R., Caignard T., Calama R., Camarero J.J., Clark C.J., Courbaud B., Delzon S., Calderon S.D., Farfan-Rios W., Gehring C.A., Gilbert G.S., Greenberg C.H., Guo Q., Lambers J.H.R., Hoshizaki K., Ibanez I., Journé V., Kilner C.L., Kobe R.K., Koenig W.D., Kunstler G., LaMontagne J.M., Ledwon M., Lutz J.A., Motta R., Myers J.A., Nagel T.A., Nuñez C.L., Pearse I.S., Piechnik Ł., Poulsen J.R., Poulton-Kamakura R., Redmond M.D., Reid C.D., Rodman K.C., Scher C.L., Van Marle H.S., Seget B., Sharma S., Silman M., Swenson J.J., Swift M., Uriarte M., Vacchiano G., Veblen T.T., Whipple A.V., Whitham T.G., Wion A.P., Wright S.J., Zhu K., Zimmerman J.K., Żywiec M., Clark J.S. 2021. Is there tree senescence? The fecundity evidence. PNAS 118: e2106130118. DOI

Owocujące drzewo Sorbus aucuparia.
Foto: M. Żywiec.

Owocujące drzewa Sorbus aucuparia.
Foto: M. Żywiec

Owoce Sorbus aucuparia.
Foto: M. Żywiec.