Wiadomości

Andy jako "hotspot" różnorodności śluzowców przyśnieżnych

Śluzowce przyśnieżne to grupa protistów glebowych występujących we wszystkich górach świata w mikrosiedliskach na skraju topniejącej pokrywy śnieżnej. Zespół zajmujący się nimi w naszym Instytucie (dr hab. Anna Ronikier i mgr Paulina Janik), we współpracy z kolegami z Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Madrycie, bada ich różnorodność w południowoamerykańskich Andach – jednym z najsłabiej poznanych pod tym względem obszarów. Analizy koncentrujące się na rzędzie Trichiales wykazały nieoczekiwaną różnorodność gatunkową tej grupy taksonomicznej, która na Półkuli Północnej jest bardzo nieliczna w gatunki. W trakcie badań stwierdzono aż 15 gatunków, z których dwa, Hemitrichia crassifila i Perichaena patagonica, opisano jako nowe dla nauki; są one prawdopodobnie endemitami andyjskimi. Najnowsza praca wraz z wynikami wcześniejszych badań pokazuje, że Andy stanowią wyjątkowy obszar różnorodności gatunkowej śluzowców przyśnieżnych.

Więcej informacji można znaleźć w artykułach:

Ronikier A., García-Cunchillos I., Janik P., Lado C. 2020. Nivicolous Trichiales from the austral Andes: unexpected diversity including two new species. Mycologia 112: 753–780. DOI

Ronikier A., Lado C. 2015. Nivicolous Stemonitales from the Austral Andes: analysis of morphological variability, distribution and phenology as a first step toward testing the large-scale coherence of species and biogeographical properties. Mycologia 107: 258–283. DOI

Zarośla Nothofagus sp. w Andach, w rejonie Puerto Pichachen, Neuquén, Argentyna.
Foto: Anna Ronikier.