Wiadomości

Nasz Instytut wyróżniony przez Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN zajął drugie miejsce w konkursie "Instytut po 1000-kroć najlepszy" organizowanym przez Radę Samorządu Doktorantów PAN. Celem konkursu było wyłonienie Instytutu Polskiej Akademii Nauk, który nie tylko wykazuje wysokie osiągnięcia naukowe, ale również stwarza najlepsze warunki do prowadzenia prac badawczych oraz kształcenia doktorantów. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie!

Udział w konkursie zawdzięczamy zaangażowaniu doktorantki IB PAN, mgr inż. Edyty Mazur, która przygotowała poster. Składamy też serdeczne gratulacje Instytutowi Fizyki Jądrowej PAN za zajęcie pierwszego miejsca.

Photo: pxhere.com.