Wiadomości

Nasi doktoranci zwycięzcami konkursu na najlepsze prezentacje popularnonaukowe!

Podczas IV Konferencji Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, zorganizowanej on-line w dniu 23 listopada 2020 r., odbył się konkurs na najlepsze prezentacje popularnonaukowe wygłoszone przez doktorantów każdego z pięciu Wydziałów PAN. O wygranej decydowały głosy wszystkich uczestników Konferencji. W Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych zwyciężyli doktoranci naszego Studium i Szkoły Doktorskiej.

  • I miejsce – Marcin Wiorek z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, z prezentacją pt. "Syntomini, czyli z Afryki na Madagaskar i z powrotem", w której przedstawił swoje badania nad rewizją taksonomiczną rodzaju Thyrosticta w kontekście kolonizacji Madagaskaru i rekolonizacji Afryki przez przedstawicieli plemienia Syntomini.
  • II miejsce – Edyta Mazur z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, z wystąpieniem pt. "Integrative taxonomy in the classification of neotropical Lecanora species (lichenized fungi) from Bolivia", w którym zaprezentowała połączenie różnych technik badawczych pozwalających na rozwikłanie taksonomicznych zagadek w badaniach nad ewolucją rodzaju Lecanora.

Serdecznie gratulujemy!

Foto: pxhere.com.