Wiadomości

O inwestycjach w infrastrukturę badawczą – dyskusja z udziałem przedstawiciela IB PAN podczas konferencji tygodnika "Wprost"

W dniach 25–26 września w Warszawie odbyła się konferencja "Wprost o nauce. Od badań podstawowych do prac rozwojowych. Polski system szkolnictwa wyższego i nauki w dobie wyzwań współczesności. Perspektywy – szanse – wyzwania". Do jednego z paneli dyskusyjnych zatytułowanego "Mądre inwestycje – rozwój infrastruktury badawczej" została zaproszona Edyta Mazur, lichenolożka z naszego Instytutu. W panelu brali udział także prof. dr hab. Jan Szmidt (członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej), prof. dr hab. Zdzisław Gajewski (dyrektor Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) oraz dr inż. Bartłomiej Wysocki (adiunkt w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Paneliści poruszali temat dostępności, potencjału oraz rozwoju infrastruktury badawczej w Polsce.

Całość rozmowy, jak również jej podsumowanie można znaleźć na stronach tygodnika.

Foto: Edyta Mazur