Wiadomości

Weź udział w akcji Klubu Przyrodników i przyczyń się do powstania nowych rezerwatów przyrody w województwie małopolskim!

Rezerwat przyrody to obszarowo ograniczona, ale bardzo skuteczna forma ochrony przyrody. Dlatego Klub Przyrodników wraz z koalicją kilkunastu innych pozarządowych organizacji przyrodniczych rozpoczął w 2017 r. akcję pod hasłem "Rezerwaty przyrody – czas na comeback!". Akcja bazuje na społecznym zaangażowaniu przyrodników, a jej celem jest stworzenie dla każdego z województw listy propozycji nowych rezerwatów. Akcję w każdym województwie koordynuje specjalista (lub grupa specjalistów) z zakresu ochrony przyrody, który gromadzi i weryfikuje nadsyłane dane. W ramach akcji powstały już trzy opracowania, dla województw: lubuskiego, opolskiego i łódzkiego, które można pobrać w formie PDF ze strony Klubu przyrodników.

Dla województwa małopolskiego akcja zgłaszania propozycji nowych rezerwatów nadal trwa, a jej zakończenie planowane jest na połowę 2023 r. Aktualna lista propozycji zawiera ponad 50 pozycji i wciąż się powiększa. Z pewnością w województwie małopolskim nie brakuje cennych przyrodniczo miejsc, z rzadkimi siedliskami, populacjami gatunków lub elementami przyrody nieożywionej, które spełniają kryteria rezerwatu przyrody, a które nie zostały jeszcze wskazane. Dlatego apelujemy do naukowców i pasjonatów przyrody o sięgnięcie do notatek terenowych, opracowań naukowych czy własnej pamięci i przesłanie propozycji rezerwatów zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. Zgromadzona dokumentacja będzie stanowić ważne uzupełnienie stanu wiedzy o obiektach cennych przyrodniczo na terenie województwa małopolskiego i może stać się podstawą dla ustanowienia przyszłego rezerwatu.

O stanie rezerwatowej ochrony przyrody w województwie małopolskim i opisanej wyżej inicjatywie można przeczytać w artykule opublikowanym w najnowszym numerze czasopisma Chrońmy Przyrodę Ojczystą, którego współautorem jest Łukasz Piechnik z naszego Instytutu:

Kajtoch Ł., Horabik D., Piechnik Ł., Binkiewicz B. 2023. Ochrona rezerwatowa w województwie małopolskim – czy jest wystarczająca? Chrońmy Przyrodę Ojczystą 79: 20–37. LINK

Istniejący rezerwat przyrody "Lipówka", Puszcza Niepołomicka.
Foto: Łukasz Piechnik.

Ryś euroazjatycki Lynx lynx w istniejącym rezerwacie przyrody "Mogielica", Beskid Wyspowy.
Foto: Łukasz Kajtoch.

Kwitnące obrazki alpejskie Arum alpinum w istniejącym rezerwacie przyrody "Białowodzka Góra nad Dunajcem", Beskid Wyspowy.
Foto: Łukasz Piechnik.

Proponowany rezerwat przyrody "Las Kurowski", Pogórze Rożnowskie.
Foto: Łukasz Piechnik.

Proponowany rezerwat przyrody "Torfowiska w Bukownie".
Foto: Łukasz Piechnik.

Kruszczyk błotny Epipactis palustris w proponowanym rezerwacie przyrody "Torfowiska w Bukownie".
Foto: Łukasz Piechnik.

Kruszczyk błotny Epipactis palustris oraz rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia w proponowanym rezerwacie przyrody "Torfowiska w Bukownie".
Foto: Łukasz Piechnik.

Proponowany rezerwat przyrody "Tuchowski Las", Pogórze Ciężkowickie.
Foto: Łukasz Piechnik.