Wiadomości

Historia flory arktyczno-alpejskiej zapisana w osadach – pierwsze prace terenowe w projekcie PIONEER

W marcu nasi naukowcy, Michał Ronikier i Tomasz Suchan, spędzili tydzień w mroźnej i zaśnieżonej scenerii Doliny Gąsienicowej, inaugurując prace terenowe w ramach projektu NCN PIONEER realizowanego w IB PAN. W trakcie wyprawy pobrane zostały pierwsze rdzenie osadów z trzech stawów wysokogórskich. Próbkowanie przeprowadzono za pomocą lekkiej sondy Uwitec z zamarzniętych powierzchni zbiorników, po przekuciu się przez lód o grubości ponad 1 m. Z prób wyizolowany zostanie dawny DNA środowiskowy, który posłuży do analiz historycznych tatrzańskich populacji roślin. Wyjazd został zorganizowany wspólnie z dwoma innymi zespołami – z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytutu Nauk Geologicznych PAN – kierowanymi przez doświadczonych w pobieraniu osadów jeziornych kolegów: Michała Słowińskiego i Michała Gąsiorowskiego. Kolejna wyprawa – latem.

Więcej o wyjeździe można przeczytać na stronie zespołu badawczego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.

Na zamarzniętej tafli Czarnego Stawu w Dolinie Gąsienicowej – wiercenie otworu.
Foto: Michał Ronikier.

Transport materiałów na stanowisko wierceń.
Foto: Tomasz Suchan.

Transport materiałów na stanowisko wierceń.
Foto: Michał Ronikier.

Na zamarzniętej tafli Czarnego Stawu w Dolinie Gąsienicowej.
Foto: Michał Ronikier.

Przygotowania do pobierania profilu osadów.
Foto: Michał Ronikier.

Prace nad przygotowaniem otworu do wiercenia.
Foto: Michał Ronikier.

Pobieranie profilu osadów sondą Uwitec.
Foto: Tomasz Suchan.

Pobieranie profilu osadów sondą Uwitec.
Foto: Michał Ronikier.

Otwór w lodzie przygotowany do pobrania profilu osadów.
Foto: Michał Ronikier.