Instytut

Dr Katarzyna Cywa

Asystent techniczny

Jednostka
Grupa Paleobotaniki i Paleośrodowiska
E‑mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon
+4812‑4241‑739
Adres
Lubicz 46, 31‑512 Kraków
Pokój
A‑207

ORCIDRG

Zainteresowania badawcze

  • Anatomia drewna i węgli drzewnych.
  • Analizy ksylologiczne i antrakologiczne różnowiekowych materiałów z warstw kulturowych oraz obiektów archeologicznych.
  • Rodzaje i źródła pochodzenia surowców drzewnych wykorzystywanych na potrzeby historycznego rękodzieła, rzemiosła i przemysłu.
  • Sposoby eksploatacji zbiorowisk leśnych przez społeczności przed i wczesno historyczne.

Najnowsze publikacje (wybrane)

Cywa K. 2020. Aneks 5. Wyniki analizy węgli drzewnych oraz szczątków makroskopowych roślin ze stanowiska Konikowo 1 i 2. In: M. Engel (ed.). Jaćwieskie ośrodki grodowe. Seminarium Bałtyjskie, tom IV. Państwowe Muzeum Archeologiczne, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 609–617.

Cywa K., Wacnik A. 2020. First representative xylological data on the exploitation of wood by early medieval woodcrafters in the Polesia region, southwestern Belarus. Journal of Archaeological Science: Reports 30: 102252. DOI

Wacnik A., Gumiński W., Cywa K., Bugajska K. 2020. Forests and foragers: exploitation of wood resources by Mesolithic and para-Neolithic societies in north-eastern Poland. Vegetation History and Archaeobotany 29: 717–736. DOI

Cywa K. 2019. Analiza taksonomiczna elementów drewnianych z obuwia nowożytnego. In: Kowalska A.B. (ed.). Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I. Tom I. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin: 151.

Cywa K. 2018. Trees and shrubs used in medieval Poland for making everyday objects. Vegetation History and Archaeobotany 27: 111–136. DOI

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., Cywa K., Tomczyńska Z. 2018. Stanisławice, stan. 9, gm. Bochnia. Wyniki badań archeobotanicznych materiałów zachowanych w obiektach kultury przeworskiej. In: J. Rodak (ed.). Stanisławice, stan. 9 i 10, pow. bocheński. Osady z okresu wpływów rzymskich i czasów nowożytnych. Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Krakowski Zespół do Badań Autostrad, Kraków: 297–311.

Kittel P., Płóciennik M., Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Cywa K. 2016. Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland). Quaternary Research 85: 187–203. DOI