Komitet Ochrony Przyrody - Polska Akademia Nauk
Strona główna
Prezydium
Skład Komitetu
Komisje
Regulamin KOP PAN
Regulamin nagród
Zakres działania
Z dziejów Komitetu
Stanowiska i apele
Konferencje
Kalendarium
Przydatne linki
Biuletyn KOP PAN
Inne publikacje KOP PAN
Galeria
English version
Sprawy GMO

STANOWISKA, OPINIE, APELE
Komitetu Ochrony Przyrody PAN

 • Apel w obronie zagrożonego dziedzictwa przyrodniczego Polski. Oświadczenie Wydziału II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetów Naukowych: Ochrony Przyrody, Botaniki, Ekologii i Zoologii, Warszawa, dnia 23. 02. 2007 r. <PDF>

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie inwestycji w słowackiej części Tatr, 18.01.2008  <PDF>

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie Puszczy Białowieskiej, 28.01.2008 <PDF>

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM), 28.01.2008 r.  <PDF>
 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin energetycznych, (04.2008)  <PDF>

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie zapisów dotyczących ochrony przyrody w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, 1.02.2009  <PDF>
 • Oświadczenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) "konieczność moratorium i wielostronnych badań", 1.02.2010  <PDF>

 • Rok 2012 – Rokiem Ochrony Przyrody Ojczystej. Stanowisko i apel Komitetu Ochrony Przyrody PAN, 15.12.2011 <PDF>

 • Apel Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie poszerzenia obszaru ochrony azalii pontyjskiej (Rhododendron lutetum Sweet) na stanowisku w Kołaczni, 4.01.2012  <PDF>

 • Apel Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie ochrony ścisłej i częściowej w kontekście tworzenia planów ochrony parków narodowych, 15.02.2012  <PDF>

 • Apel Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie prywatyzacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch, 15.02.2012  <PDF>

 • Stanowisko i apel Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie umieszczenia Doliny Kościeliskiej w Tatrach na liście Światowego Dziedzictwa (Kulturowego i Przyrodniczego) w ramach wpisu polsko-słowackiego "Doliny Mezozoiczne Karpat Zachodnich", 15.02.2012  <PDF>

 • Poparcie uczestników konferencji: "Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych" dla idei utworzenia  parku narodowego Pogórza Karpackiego, 24.10.2013 <PDF>

 • Uwagi Komitetu Ochrony Przyrody PAN do „Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym”, 11.02.2014 <PDF>

 • Opinia w sprawie projektu rozporządzenia pozwalającego na wznowienie polowań na łosie w części województw Polski, 6.06.2014 <PDF>

 • "Lasy ogólnonarodowym dobrem wspólnym"Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody w kontekście ostatniej nowelizacji ustawy o lasach, 31.07.2014 <PDF>

 • Wniosek Komitetu Ochrony Przyrody PAN o emisję serii znaczków pocztowych z portretami osób szczególnie zasłużonych dla ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego w Polsce, 11.02.2015 <PDF>

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie zmian w sieci komitetów Wydziału II PAN, 24.07.2015 <PDF>

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie planów intensyfikacji użytkowania rębnego Puszczy Białowieskiej, 26.11.2015 <PDF>

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożeń dla nauk środowiskowych, 26.11.2015 <PDF>

 • Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożeń inwestycyjnych w Babiogórskim Parku Narodowym i jego otoczeniu, 26.11.2015 <PDF>

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;  tel. +48 12 424-17-01; e-mail: z.mirek[at]botany.pl; +48 12 424-17-69; a.nikel[at]botany.pl