Komitet Ochrony Przyrody - Polska Akademia Nauk
Strona główna
Prezydium
Skład Komitetu
Komisje
Regulamin KOP PAN
Regulamin nagród
Zakres działania
Z dziejów Komitetu
Stanowiska i apele
Konferencje
Kalendarium
Przydatne linki
Biuletyn KOP PAN
Inne publikacje KOP PAN
Galeria
English version
Sprawy GMO
Skład KOP PAN
(kadencja 2011–2014)

 • prof. dr hab. Józef Banaszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • prof. dr hab. Andrzej Michał Bereszyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Adam Boratyński (Instytut Dendrologii PAN, Kórnik)
 • prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
 • prof. dr hab. Jacek Herbich (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Janusz Hereźniak (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Jan Holeksa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • dr Bogdan Jaroszewicz (Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr Jerzy Kruszelnicki (Fundacja Na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, Krutyń)
 • dr hab. Marek Kucharczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Józef Kurowski (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Maria Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Zbigniew Mirek (Instytut Botaniki PAN, Kraków)
 • dr hab. inż. arch., prof. nadzw. PK Zbigniew Myczkowski (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
 • prof. dr hab. Romuald Olaczek (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 • dr Józef Partyka (Ojcowski Park Narodowy)
 • mgr inż. Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników, Świebodzin)
 • dr hab. Krzysztof Skóra (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Hel)
 • prof. dr hab. Ewa Symonides (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć (emerytowany profesor Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • prof. dr hab., czł. koresp. PAN Katarzyna Turnau (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • prof. dr hab. Stanisław Wika (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. inż. Lesław Wołejko (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Adam Zając (emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków).
Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;  tel. +48 12 424-17-01; e-mail: z.mirek[at]botany.pl; +48 12 424-17-69; a.nikel[at]botany.pl