Komitet Ochrony Przyrody - Polska Akademia Nauk
Strona główna
Prezydium
Skład Komitetu
Komisje
Regulamin KOP PAN
Regulamin nagród
Zakres działania
Z dziejów Komitetu
Stanowiska i apele
Konferencje
Kalendarium
Przydatne linki
Biuletyn KOP PAN
Inne publikacje KOP PAN
Galeria
English version
Sprawy GMO
KONFERENCJE
organizowane i/lub współorganizowane przez KOP PAN
starsze
patrz "Materiały archiwalne" (w przygotowaniu)
2007
19 grudnia – VI Międzynarodowe Seminarium "Nietoperze Karpat" – 6th Seminar on the Carpathians Bats organizowane przez prof. dr hab. Bronisława W. Wołoszyna (reprezentującego Komitet Ochrony Przyrody PAN) przy współudziale Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie (miejsce: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie).
2008
1–2 października – międzynarodowa konferencja pt. "Conservation Ecology and Biology of Holarctic Bats and Small Terrestrial Mammals – in Theory and Practice" organizowana przez Babiogórski Park Narodowy i Komitet Ochrony Przyrody PAN (miejsce: Instytut Botaniki PAN w Krakowie).
2009
23 marca – konferencja pt. "Skutki zmian klimatu w polskich parkach narodowych" organizowana przez: Ministerstwo Środowiska (honorowy patronat – prof. dr hab. Maciej Nowicki – Minister Środowiska), Komitet Ekologii PAN, Komitet Narodowy IGBP – Global Change PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN oraz Komitet Ochrony Przyrody PAN.
2010
16–17 listopada – konferencja pt. "Aktualne zagrożenia parków narodowych Polski" organizowana przez Komitet Ochrony Przyrody PAN oraz Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN (współorganizator) – miejsce konferencji: Instytut Botaniki PAN w Krakowie. <więcej>
2011
23–27 maja – międzynarodowa konferencja pt. "6th Planta Europa Conference "Actions for Wild Plants" współorganizowana przez: Komitet Ochrony Przyrody PAN, Instytut Botaniki PAN oraz organizację "Planta Europa" – miejsce konferencji: Instytut Botaniki PAN w Krakowie. <więcej (tekst w wersji anglojęzycznej)>
2013 27 września – Międzynarodowe Sympozjum pt. ''Znaczenie obiektów sakralnych w ochronie zwierząt'' [5th International Symposium – Sacral Architecture in Animal Protection – SAAP 2013] współorganizowana przez: Centrum Informacji Chiropterologicznej Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Ministerstwo Środowiska, Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Kołaczyce, Gminę Korczyna, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli i Babiogórski Park Narodowy; miejsce konferencji: Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Czarnorzeki k. Krosna.

24–25 października – konferencja pt. "Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych" współorganizowana przez: Instytut Ochrony Przyrody PAN Komitet Ochrony Przyrody PAN oraz Państwową Radę Ochrony Przyrody – miejsce konferencji: Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie <więcej>
Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;  tel. +48 12 424-17-01; e-mail: z.mirek[at]botany.pl; +48 12 424-17-69; a.nikel[at]botany.pl