Komitet Ochrony Przyrody - Polska Akademia Nauk
Strona główna
Prezydium
Skład Komitetu
Komisje
Regulamin KOP PAN
Regulamin nagród
Zakres działania
Z dziejów Komitetu
Stanowiska i apele
Konferencje
Kalendarium
Przydatne linki
Biuletyn KOP PAN
Inne publikacje KOP PAN
Galeria
English version
Sprawy GMO

ZAKRES DZIAŁANIA
Komitetu Ochrony Przyrody PAN

  • Komitet Ochrony Przyrody  jest umiejscowiony w strukturze Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

  • Tematyką stanowiącą przedmiot zainteresowania Komitetu są ogólnoprzyrodnicze i humanistyczne podstawy ochrony przyrody; zarówno środowiska abiotycznego jak i bioróżnorodności na wszystkich poziomach jej organizacji. Komitet swym działaniem wspiera badania z wyżej wymienionego zakresu, współdziała w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych, wspierając tym samym edukację ekologiczną na różnych jej poziomach. Prowadzi ponadto działalność ekspercką, doradczą i opiniodawczą w zakresie swej specjalności; na tym polu współpracuje zarówno z Polską Akademią Nauk jak i organizacjami rządowymi oraz różnymi organizacjami naukowymi i pozanaukowymi w kraju i za granicą.

  • Komitet jest członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) oraz pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody.

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;  tel. +48 12 424-17-01; e-mail: z.mirek[at]botany.pl; +48 12 424-17-69; a.nikel[at]botany.pl