Komitet Ochrony Przyrody - Polska Akademia Nauk
Strona główna
Prezydium
Skład Komitetu
Komisje
Regulamin KOP PAN
Regulamin nagród
Zakres działania
Z dziejów Komitetu
Stanowiska i apele
Konferencje
Kalendarium
Przydatne linki
Biuletyn KOP PAN
Inne publikacje KOP PAN
Galeria
English version
Sprawy GMO
Komitet Ochrony Przyrody PAN w sprawie GMO

  • W styczniu 2008 r. Komitet Ochrony Przyrody PAN ogłosił stanowisko w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM) <PDF>

  • W lutym 2010 r. Komitet Ochrony Przyrody PAN ogłosił stanowisko w sprawie uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) <PDF>

  • 7 grudnia 2011 r. przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej "GMO to nie to" skierowali list w sprawie GMO do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z odpisem do wiadomości Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministra Środowiska Marcina Korolca oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego (treść listu: patrz Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2(2011), str. 126–129).

  • 9 grudnia 2011 r. przedstawiciele różnych instytucji wystosowali list otwarty - apel do Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Bronisława Komorowskiego, władz i środowiska naukowego w Polsce w sprawie rzetelnej oceny zagrożeń ze strony GMO i mądrego stanowienia prawa. List ten, podpisany m.in. przez przewodniczącego KOP PAN, prof. dr hab. Zbigniewa Mirka oraz kilku członków KOP, został przesłany do Prezydenta i Premiera RP, Ministra Środowiska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Został też opublikowany w czasopiśmie Aura (nr 2/2012, str. 20–22).

  • W styczniu 2012 r. ukazał się drugi numer (2/2011) Biuletynu Komitetu Ochrony Przyrody, którego tematem przewodnim jest GMO <PDF>

  • 8 lutego 2012 r. Członkowie Komitetu, w osobach: prof. dr hab. Zbigniewa Mirka (Przewodniczącego) i prof. dr hab. Ludwika Tomiałojcia (Członka Prezydium) uczestniczyli w dyskusji pt. Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie? zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP prof. dr hab. Zbigniew Mirek wygłosił krótkie omówienie stanowiska Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie problematyki GMO. Ważnym uzupełnieniem w/w stanowiska był także specjalny, monograficzny numer Biuletynu Komitetu Ochrony Przyrody PAN (2/2011), poświęcony GMO – został on wręczony uczestnikom spotkania.

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków;  tel. +48 12 424-17-01; e-mail: z.mirek[at]botany.pl; +48 12 424-17-69; a.nikel[at]botany.pl