Komitet Ochrony Przyrody PAN
przy współudziale
Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Konferencja:

Aktualne zagrożenia parków narodowych Polski

16–17. listopada 2010 r., w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków,

*  *  *  *

O konferencji:

W 11 referatach wygłoszonych przez pracowników parków narodowych, członków Komitetu Ochrony Przyrody PAN, oraz przedstawicieli instytucji związanych z ochroną przyrody (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Klub Przyrodników), przedstawiono najważniejsze rodzaje  istniejących obecnie zagrożeń realizacji celów ochronnych w parkach narodowych, po czym nastąpiła dyskusja nad poruszonymi problemami. 2-dniowe spotkanie zakończyła ogólna, podsumowująca dyskusja.

Główne problemy poruszane podczas referatów i dyskusji nawiązywały m.in. do zagrożeń związanych z: udostępnianiem parków, różnymi formami gospodarowania na ich terenie, a także dotychczasowymi praktykami w zakresie ochrony przyrody. Poruszały także inne ważne zagadnienia związane z tematem konferencji:

  1. Ochrona – ogólne cele, metody, strategie, problemy

  2. Otulina parku

  3. Ochrona roślin i grzybów, ekosystemów, siedlisk, przyrody nieożywionej

  4. Fauna

  5. Problemy społeczne

  6. Badania naukowe i monitoring

  7. Parki a obszary sieci Natura 2000

  8. Problemy formalno-prawne i ekonomiczne