Konferencja

"Aktualne zagrożenia parków narodowych Polski"

Kraków, IB PAN - 16-17.11.2010 r.

II dzień obrad


Conference

“Current threats to Polish national parks”

Kraków, Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences – 16–17.11.2010

2nd day of the Conference