KOMITET OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN
Biuletyn - strona główna Publikacje KOP PAN (1985–) – alfabetyczny spis artykułów
Spis tomów > spisy treści
 • Tom 1. Krystyna Grodzińska i Romuald Olaczek (red.): Zagrożenia Parków Narodowych w Polsce. <spis treści>
  PWN, Warszawa 1985; 156 ss., ISBN 83-01-06481-1

 • Tom 2. Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zofia Heinrich (red.): Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. <spis treści>
  PWN, Warszawa 1986; 128 ss., ISBN 83-01-06931-7

 • Tom 3. Romuald Olaczek i Kazimierz Zarzycki (red): Problemy Ochrony Polskiej Przyrody. <spis treści>
  PWN, Warszawa 1988; 113 ss., ISBN 83-01-07810-3

 • Tom 4. Jacek Kolbuszewski: Ochrona przyrody a kultura. <spis treści>
  PWN, Warszawa 1990; 159 ss.,  ISBN 83-01-09152-5
 • Tom 5. Olaczek R., Tomiałojć L. (red.): Czynna ochrona zwierząt. <spis treści>
  PWN, Warszawa 1992, 148 ss., ISBN 83-01-11004-X (referaty z sesji naukowej KOP PAN, Białowieża -  13-14.06.1988 r.)
 • Tom 6. Tomiałojć L. (red.): Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. <spis treści>
  IOP PAN, Kraków 1993; 233 ss., ISBN 83-901-236-0-6

 • Tom 7. Tomiałojć L. (red.): Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. <spis treści>
  IOP PAN, Kraków 1995; 159 ss., ISBN 83-901236-1-4
 • Tom 8. Wołoszyn B. W., Postawa T. (red.): Forum Dyskusyjne: "Parki Narodowe - ich funkcja w czasie i przestrzeni", Trzebinia 24.11.1999. <spis treści>
  KOP PAN, Kraków 1999; 89 ss.,
  ISBN 83-85222-43
 • Tom 9. Wołoszyn B. W., Postawa T. (red.): II Forum dyskusyjne: "Parki Narodowe - ich funkcja w czasie i przestrzeni", Ojców 5-6.04.2000. <spis treści>
  KOP PAN, Kraków 2000; 152 ss., ISBN 83-85222-98-7
 • Tom 10. Bronisław W. Wołoszyn, Danuta Wołoszyn, Waldemar Celary (red.): Monografia fauny Babiej Góry. <spis treści>
  Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2003; 489 ss., ISBN...
 • Tom 11. Bronisław W. Wołoszyn, Andrzej Jaworski, Jerzy Szwagrzyk (red.): Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. <spis treści>
  Babiogórski Park Narodowy, Komitet Ochrony Przyrody PAN, przy współpr. Istytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN; Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2004; 673 ss., ISBN 83-89707-39-X