KOMITET OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN
Strona główna
Spisy treści i PDF-y
Redakcja i Wydawca
Autor, Recenzent
Dystrybucja
English version

Publikacje 1985-2004
Publikacje KOP PAN: alfabetyczny spis artykułów (1985–)

Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk jest wydawnictwem ciągłym, wydawanym od 2010 roku.

Biuletyn jest kontynuacją serii: PUBLIKACJE KOMITETU OCHRONY PRZYRODY PAN, w ramach której w latach 1985-2004 ukazało się 11 tomów.

Biuletyn obejmuje część artykułową i sprawozdawczo-informacyjną. W części artykułowej publikuje oryginalne, badawcze i przeglądowe artykuły poruszające główne kwestie dotyczące ważnych i aktualnych w danym momencie problemów ochrony przyrody, w szczególności tych, które stanowiły przedmiot merytorycznych dyskusji prowadzonych w ramach Komitetu.

W części sprawozdawczo-informacyjnej prezentowane są stanowiska Komitetu w kluczowych i aktualnych dla ochrony przyrody sprawach, kalendarium prac Komitetu oraz bieżące informacje, dyskusje itp.

Wydawnictwo jest publikowane w języku polskim z angielskojęzycznymi abstraktami artykułów oraz dwujęzycznymi: tytułami prac, tabelami oraz podpisami rycin i tekstami w nich zawartymi.

Biuletyn posiada wersję drukowaną oraz elektroniczną (on-line). Wersją pierwotną (referencyjną) Biuletynu jest wersja elektroniczna (on-line), dostępna pod adresem: http://www.ib-pan.krakow.pl/kop-pan/biuletyn/biul_cont.html

Bieżący zeszyt
Aktualny zeszyt
Vol. 2012-2013 / 3-4


Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków; tel. +48 12 424-17-01, +48 12 424-17-69; e-mails: z.mirek[at]botany.pl, a.nikel[at]botany.pl