KOMITET OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN
Strona główna
Spisy treści i PDF-y
Redakcja i Wydawca
Autor, Recenzent
Dystrybucja
English version

Publikacje 1985-2004
Publikacje KOP PAN: alfabetyczny spis artykułów (1985–)
Instrukcje i informacje dla Autorów i Recenzentów
Informacje i instrukcje (PDF)
Formularze
dla Autorów:
oświadczenie - prawa autorskie (PDF) (DOC)
oświadczenie - wkład autorski i udział finansowy (PDF) (DOC)
dla Recenzentów:
formularz dla Recenzenta (PDF) (DOC)
Bieżący zeszyt
Aktualny zeszyt
Vol. 2014-2015 / 5/6


Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków; tel. +48 12 424-17-01, +48 12 424-17-69; e-mails: z.mirek[at]botany.pl, a.nikel[at]botany.pl