KOMITET OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN
Strona główna
Spisy treści i PDF-y
Redakcja i Wydawca
Autor, Recenzent
Dystrybucja
English version

Publikacje 1985-2004
Publikacje KOP PAN: alfabetyczny spis artykułów (1985–)
REDAKCJA
REDAKTOR
Zbigniew Mirek
SEKRETARZ REDAKCJI
Agnieszka Nikel
WSPÓŁPRACA
Wojciech Paul
RADA REDAKCYJNA
Zbigniew Głowaciński, Jerzy Kruszelnicki, Maria Ławrynowicz, Henryk Okarma,
Romuald Olaczek (Przewodniczący), Józef Partyka, Paweł Pawlaczyk,
Jerzy Szwagrzyk, Ludwik Tomiałojć
ADRES REDAKCJI
Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
Tel.: (+48) 12 424-17-01, (+48) 12 424-17-69
e-mail: z.mirek[at]botany.pl, a.nikel[at]botany.pl
WYDAWCA
w latach 2010-2011
Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
od roku 2012
Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Bieżący zeszyt
Aktualny zeszyt
Vol. 2014-2015 / 5/6


Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Kontakt: Instytut Botaniki PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków; tel. +48 12 424-17-01, +48 12 424-17-69; e-mails: z.mirek[at]botany.pl, a.nikel[at]botany.pl