KOMITET OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN
Tom 3/4; 2012-2013  -  ISBN 978-83-937002-1-9
Strona główna Publikacje KOP PAN (1985–) – alfabetyczny spis artykułów
Tom, rok  Spisy treści > abstrakty i pełny tekst (PDF)
Vol. 3/4; 2012-13
Informacje redakcyjne

SPIS TREŚCI
Zeszyt w PDF (4,4 MB)

Od Redakcji

 • Z. MIREK:
  Rok Ochrony Przyrody Ojczystej.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 4.

Artykuły problemowe i przeglądowe

 • J. KRUSZELNICKI:
  Rola polskich parków narodowych w ochronie przyrody.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 7-18.
 • J. PARTYKA:
  Dziesięć priorytetów w ochronie przyrody parków narodowych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 19-27.

 • H. OKARMA, Z. GŁOWACIŃSKI:
  Zarządzanie populacjami zwierząt łownych w parkach narodowych.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 29-34.

 • P. CZARNOTA:
  Problemy ochrony porostów w polskich parkach narodowych.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 35-42.

 • P. PAWLACZYK:
  Aktualne problemy funkcjonowania ochrony parków narodowych z perspektywy organizacji pozarządowych.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 43-59.

 • P. SKAWIŃSKI:
  Percepcja społeczna ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym: wsparcie czy przeszkoda?
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 61-69.

 • L. TOMIAŁOJĆ, W. WALANKIEWICZ:
  Zagrożenia dla trwałości populacji rzadszych gatunków ptaków w naszych parkach narodowych.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 71-85.

 • K. WOŹNIAK:
  Czy możliwa jest skuteczna ochrona polskich parków narodowych? Przykład Słowińskiego Parku Narodowego.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 87-92.

Stanowiska Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 • Apel Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie poszerzenia obszaru ochrony azalii pontyjskiej (Rhododendron luteum Sweet) na stanowisku w Kołaczni.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 93-94.

 • Apel Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie ochrony ścisłej i częściowej w kontekście tworzenia planów ochrony parków narodowych.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 95-96.

 • Apel Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie prywatyzacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 97.

 • Stanowisko i apel Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie umieszczenia Doliny Kościeliskiej w Tatrach na liście Światowego Dziedzictwa (Kulturowego i Przyrodniczego) w ramach wpisu polsko-słowackiego "Doliny Mezozoiczne Karpat Zachodnich".
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 98-99.

 • Poparcie uczestników konferencji: "Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych" dla idei utworzenia parku narodowego Pogórza Karpackiego.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 100-101.

Varia

 • J. KRUSZELNICKI:
  Fundacja Na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 103-104.

 • J. KRUSZELNICKI:
  Udział Komitetu Ochrony Przyrody PAN w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+20; 20–22 czerwca 2012 r.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 105-110.

 • L. TOMIAŁOJĆ [tłum.]:
  O ścisłej ochronie przyrody. Fragmenty z książek dr F. R. Sztilmarka.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 111-114.

 • Z. MIREK, W. PAUL:
  "Actions for Wild Plants" – 6. Konferencja Planta Europa, Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 23–27 maja 2011 r. – Sprawozdanie.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 115-117.

 • J. W. SNEEP:
  Laudacja na cześć prof. dr hab. Romualda Olaczka z okazji nadania mu Nagrody "Silver Leaf" Planta Europa.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 118-119.

 • Deklaracja Krakowska 2011 Planta Europa.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 120-122.

 • A. NIKEL:
  Informacja o zmarłym Członku KOP PAN, Profesorze Krzysztofie Jakubowskim.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 123-124.

 • A. NIKEL:
  23. sesja Światowego Kongresu Ochrony Przyrody – krótka informacja.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 125-126.
 • A. NIKEL:
  "Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych" – konferencja naukowa, Kraków, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 24–25 października 2013 r.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 127-130.
 • A. NIKEL:
  Kalendarium prac Komitetu.
  Biuletyn KOP PAN 2012-2013(3-4): 131-133.