KOMITET OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN
Tom 2; 2011  -  ISBN 978-83-62975-04-4
Strona główna Publikacje KOP PAN (1985–) – alfabetyczny spis artykułów
Tom, rok  Spisy treści > abstrakty i pełny tekst (PDF)
Vol. 2; 2011
Informacje redakcyjne

SPIS TREŚCI
Zeszyt w PDF (1,1 MB)

Od Redakcji

 • Z. MIREK:
  Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) w kontekście zagrożeń środowiska.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 3-4.

Artykuły problemowe i przeglądowe

 • K. LISOWSKA, M. CHORĄŻY:
  Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie: aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 5-23.

 • P. POŁANECKI:
  Organizmy genetycznie modyfikowane: aspekty prawne i doświadczenia z procesu implementacji prawa o GMO na terytorium Polski.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 25-85.

 • L. TOMIAŁOJĆ:
  Uprawy i pasze z kontrowersyjnych odmian GMO w Polsce: możliwe skutki ekologiczne i gospodarczo-społeczne.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 87-104.

 • S. K. WIĄCKOWSKI:
  Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) zagrożeniem dla polskiej wsi, rolnictwa, zdrowia i środowiska.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 105-117.

Stanowiska Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 • Oświadczenie Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO): "Konieczność moratorium i wielostronnych badań".
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 119-120.

 • Rok 2012 – Rokiem Ochrony Przyrody Ojczystej. Stanowisko i apel Komitetu Ochrony Przyrody PAN.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 121-122.

Varia (Varia)

 • R. OLACZEK:
  GMO – problem biologiczny i społeczny. Głos w dyskusji.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 123-125.

 • List Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie GMO do Prezydenta RP.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 126-129.

 • A. NIKEL:
  Kalendarium prac Komitetu.
  Biuletyn KOP PAN 2011(2): 130-133.