Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych
a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego
i ochrona różnorodności biologicznej

O Konferencji

Miejsce

Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja 29 Listopada 46
31-425 Kraków

Termin

25-26 marca 2020 r.

O Konferencji

W przyszłym roku minie sześć lat od ogólnopolskiej konferencji naukowej Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych, która miała miejsce w marcu 2014 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Od tamtego czasu nasza wiedza o martwych pniach i innych szczątkach drzew oraz o starych i zamierających drzewach znacznie się powiększyła. Wiemy coraz więcej o tym, jak bardzo są one ważne dla różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Każdego roku w literaturze światowej pojawia się na ich temat kilkasetpublikacji. Również polscy naukowcy poświęcili im blisko 100 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych i ponad 130 prac w języku polskim w ciągu ostatnich pięciu latach.

Coraz powszechniejsze jest także przekonanie, że same parki narodowe i rezerwaty przyrody nie zapewnią sukcesu w zachowaniu bogactwa przyrodniczego naszych lasów. Dlatego ochronie przyrody coraz lepiej powinno służyć zrównoważone i wielofunkcyjne leśnictwo. Powodzenie w tym ważnym i trudnym dziele zależy jednak nie tylko od leśników. Dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca gospodarzy lasów ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami: przede wszystkim z przyrodnikami – biologami i reprezentantami nauk leśnych oraz członkami organizacji ekologicznych, a także pracownikami administracji ochrony przyrody, dyrekcji parków narodowych i parków krajobrazowych. Uważamy, że wszystkim przyświeca ten sam cel, którym jest ochrona przyrody polskich lasów, a dla jego realizacji konieczne jest współdziałanie wymienionych środowisk. Dlatego zapraszamy wszystkie wymienione społeczności do zaprezentowania rezultatów własnych badań, przedstawienia swoich poglądów i poddania ich pod dyskusję w ramach Konferencji, w czasie której chcemy skupić się na następujących zagadnieniach:
• Aktualny stan zasobów starych, zamierających i martwych drzew oraz jego zmiany w lasach gospodarczych i na obszarach wyłączonych z użytkowania.
• Znaczenie ilości, jakości i rozmieszczenia starych, zamierających i martwych drzew dla różnych grup organizmów.
• Lasy zagospodarowane i wyłączone z użytkowania – znaczenie ich wzajemnego usytuowania dla kształtowania zasobów starych, zamierających i martwych drzew.
• Przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania w kształtowaniu zasobów starych, zamierających i martwych drzew – ich ilości, jakości i rozmieszczenia – w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.

Plan Konferencji

Plan Konferencji zostanie podany we wrześniu 2019 r.

Komitet Naukowy Konferencji


Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Holeksa

Członkowie:
prof. dr hab. Jerzy Gutowski(IBL Białowieża)
prof. dr hab. Jacek Hilszczański (IBL Sękocin)
prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (UW Warszawa)
prof. dr hab. Piotr Łakomy (UP Poznań)
prof. dr hab. Stanisław Miścicki (SGGW Warszawa)
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (IBL Sękocin)
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (UR Kraków)


Komitet Organizacyjny Konferencji


Przewodniczący:
dr hab. inż Anna Gazda (UR Kraków)

Sekretarz:
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska (IB PAN Kraków)

Członkowie:
dr hab. inż. Jan Bodziarczyk (UR Kraków)
mgr Magdalena Ciupińska (UAM Poznań)
mgr inż. Barbara Łopata (IB PAN Kraków)
mgr inż. Łukasz Piechnik (IB PAN Kraków)
dr hab. inż. Janusz Szewczyk (UR Kraków)
dr hab. inż. Tomasz Zielonka (UP Kraków)
dr hab. Magdalena Żywiec (IB PAN Kraków)