Ostoje roślinne w Polsce
Important Plant Areas

Europejska sieć obszarów o szczególnym znaczeniu dla zachowania różnorodności roślinnej


Polska Akademia Nauk - Instytut Botaniki im. W. Szafera w Krakowie

Uwaga: ustawienia !