Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych w obecnym kształcie powstał w wyniku połączenia Zakładu Zmienności Roślin z Zakładem Systematyki w 1993 roku oraz włączenia Pracowni Atlasu Flory Polski w 1995 roku.

Od 1995 r w Zakładzie pod kierownictwem prof. J. Staszkiewicza funkcjonowały dwie pracownie: Pracownia Zmienności Roślin (pod kierownictwem prof. J. Staszkiewicza) oraz Pracownia Flory Polskiej i Ikonografii (pod kierownictwem prof. Z. Mirka). Po przejściu prof. J. Staszkiewicza na emeryturę z dniem 22.02.2000 r., zlikwidowano odrębność obydwu pracowni, a kierownictwo Zakładu Systematyki objął prof. Z. Mirek.

 

KALENDARIUM

1953 powstanie Pracowni Flory Polskiej

1956 przekształcenie Pracowni Flory Polskiej w Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych (inicjator prof. Władysław  Szafer, twórca prof. Bogumił Pawłowski)

1993 połączenie Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych z Zakładem Zmienności Roślin w jeden Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych pod kierownictwem prof. Jerzego Staszkiewicza

1995 włączenie do Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych - Pracowni Atlasu Flory Polskiej i utworzenie w tym Zakładzie dwóch pracowni: Pracowni Zmienności Roślin oraz Pracowni Flory Polskiej i Ikonografii

2000  zlikwidowanie odrębności obydwu pracowni i objęcie kierownictwa Zakładu przez prof. Zbigniewa Mirka

Zakład Zmienności Roślin (1954 – 1992)

1954 powstanie Pracowni Zmienności Roślin w nowo tworzonym Zakładzie Botaniki, z inicjatywy prof. J. Jentys-Szaferowej

1956 podniesienie rangi Pracowni Zmienności Roślin do rangi Zakładu

1993 połączenie Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych z Zakładem Zmienności Roślin w jeden Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych

Pracownia Atlasu Flory Polski Wrocław (1954-1994)

1952 prof. Stanisław Kulczyński przekazuje autorstwo Atlasu prof. Józefowi Mądalskiemu

1954 prof. Mądalski a później doc. Andrzej Chlebicki (od 1990 do 1993) obejmuje kierownictwo Pracowni

1995 włączenie Pracowni Atlasu Flory Polski do Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie