KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. Lucyna Śliwa < CV >

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi

dr hab. Beata Krzewicka – zastępca kierownika < CV >

dr hab. Adam Flakus  < CV >

dr Karina Wilk < CV >

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Dorota Hollitzer-Zielińska 

Bożena Jędrychowska

dr Natalia Matura < CV > 

Doktoranci:

mgr inż. Edyta Mazur