KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Beata Cykowska-Marzencka < CV > 

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Ryszard Ochyra < CV >

Prof. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra < CV >

Mgr Monika Stryjak-Bogacka

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Katarzyna Biłyk 

mgr Monika Kowalczyk