KIEROWNIK PRACOWNI

Dr hab. Michał Ronikier, prof. PAN < CV >

ZESPÓŁ

Pracownicy naukowi

Dr hab. Elżbieta Cieślak < CV >

Dr Tomasz Suchan

Dr Pamela Rodriguez de Flakus

Mgr Marta Saługa

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Mgr inż. Magdalena Tomaszewicz 

Mgr inż Justyna Nowak  
Molecular Biogeography Group website...