wolowskiWOŁOWSKI Konrad, Marceli

prof. dr hab., botanik - fykologia, taksonomia

 


studia: Wyższa Szkoła Nauczycielska, Słupsk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, mgr 1976; dr 1985, dr hab. 2000; prof. 2004 (Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków)

Praca: Zakład Fykologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Tel.: (12) 424-17-78, fax: (12) 421-97-90

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przebieg pracy:
W latach 1977-84 asystent: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Politechnika Krakowska; od 1984 roku zatrudniony w Instytutcie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1984- starszy asystent, 1985 - adiunkt, 2000 - doc. dr hab., od 1992 roku Kierownik Zakładu Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; 1994 - Hesler Visiting Professorship, University of Tennessee, Department of Botany, Knoxville, USA; od IV 2011 Dyrektor Instytutu Botaniki PAN

Tematyka badawcza:
badania taksonomiczno-florystyczne i biogeograficzne rozmaitych grup systematycznych i zbiorowisk glonów słodkowodnych, w szczególności euglenin (Euglenophyta), także bezbarwnych.

Wyprawy naukowe, zbiory:
badania flory euglenin na terenie Czech (1987), Słowacji (1992, 1996, 2000), Francji (1993), USA (1994), Anglii (1997, 1998); zbiory mokre − Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Beskidy, Jura − Francja, Wyżyna Małopolska - lejki krasowe.

Udział w grantach:

 1. Kierownik grantu (grant UE 2018-2021) „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” 2014-2020, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.
 2. Kierownik grantu "Pułapki roślin mięsożernych jako mikrosiedliska glonów", w latach 2008–2011 (N N304 220135).
 3. Kierownik grantu (grant promotorski) "Taksonomiczne i środowiskowe studia nad rodzajem Pediastrum Meyen (Chlorophyta) w zbiornikach wodnych Polski", na lata 2008–2010 (N N303 070534).
 4. Kierownik grantu (grant promotorski) "Zmienność zbiorowiska euglenin (Euglenophyta) w wybranych zbiornikach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego" w latach 2006-2008 (2 P04C 043 30).
 5. Wykonawca grantu "Zróżnicowanie morfotypów stomatocyst Chrysophyceae stawów, jezior i torfowisk Tatrzańskiego Parku Narodowego", w latach 2005-2008 (2 P04G 023 28).
 6. Kierownik grantu "Zróżnicowanie monad jako podstawa systematyczno-ewolucyjnych powiązań euglenin z rodzaju Strombomonas i Trachelomonas", w latach 2001−2004, przedł. do 2005 (6 P04C 036 21).
 7. Wykonawca grantu "The British Freshwater Algal Flora", w latach 1998−1999.
 8. Główny wykonawca grantu "Badania flory euglenin południowo-wschodnich Stanów Ameryki Północnej" w roku 1994.
 9. Główny wykonawca grantu "Badania flory euglenin Francji (Jura)" w roku 1993.
 10. Kierownik grantu "Studia taksonomiczne nad wybranymi grupami systematycznymi glonów: Euglenophyceae; Vaucheria (Xantophyceae) i Bacillariophyceae Jurajskiego Parku Krajobrazowego" w latach 1993−1995.

Promotor:
Ph. D. Thesis:

 • 2014. Euglenoids in Northern Thailand and Application for Water Quality Assessment, University of Chiang Mai, Thailand, dr. K. Duangjan;
 • 2011. Taxonomy and ecology of Pediastrum Meyen (Chlorophyta) in Poland, dr. Joanna Lenarczyk;
 • 2008. Euglenophytes communities occurring in chosen water bodies of Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (Poland), dr. M. Poniewozik;
 • 2004. Algae of the peat-bog in Modlniczka near Kraków (Krakowsko-Częstochowska Upland, S. Poland), dr. J. Piątek;
 • 2000. Bacillariophyceae communities occurring in Kobylanka stream, Krakow-Częstochowa Upland (Poland), dr. A. Z. Wojtal;

Wykaz ważniejszych publikacji:

2018

 • Poniewozik M., Wołowski K., Piątek J. 2018. Trachelomonas volzii vs T. dubia (Euglenophyceae) – one or two separate species? Study on similarities and differences of the species. Phytotaxa 357(1): 1–16.DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.357.1.1, ISSN 1179-3155, e-ISSN 1179-3163.

 • Tsarenko P., Lenarczyk J., Wołowski K., Lilitska H. 2018. Monitoring research of algal species diversity in the high-mountainous Nesamovyte Lake (East Carpathians, Ukraine). W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 101. ISBN 978-83-61191-01-8.

 • Wołowski K., Poniewozik M., Duangjan K., Pekkon J. 2018. Differences and similarities of algal communities occurring in bromeliad tanks living in natural and semi-natural environments. W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 43. ISBN 978-83-61191-01-8.

 • Wołowski K., Piątek J., Spisak W., Chlebicki A., Lenarczyk J., Łukaszek M., Buczak A. 2018. Can we use algal communities cultivated on wood chips in road soil protection against high salinity? W: A. Z. Wojtal, A. Pociecha, J. Piątek (red.). Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland, 22–25.05.2018: 42. ISBN 978-83-61191-01-8.

2017

 • Dungjan K., Peerapornpisal Y., Wołowski K. 2017. Heterotrophic euglenoids from tropical northern Thailand. Polish Botanical Journal 62(1): 41–59. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352.
 • Poniewozik M., Wołowski K. 2017. Eugleniny (Euglenophyta) siedlisk wodno-torfowiskowych Tatr. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 283–294. ISSN 1640-629X, e-ISSN 2449-8890. 

 • Poniewozik M., Wołowski K., Piątek J. 2017. Study on similarities and differences of the species Trachelomonas volziiand Tdubia (Euglenophyceae) – one or two independent species? W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 150. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968.
 • Wołowski K. 2017. Słowo wstępne. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 24(2): 255–256. ISSN 1640-629X, e-ISN 2449-8890.
 • Wołowski K., Poniewozik M., Duangjan K. 2017. Euglenoid blooms – causes and effects. W: M. Bąk, P. Dąbek, A. Witkowski (red.). Abstracts of Papers to be Presented at the 11th International Phycological Congress, 13–19.08.2017, Szczecin. Phycologia 56, Suppl. 4: 199. ISSN 0031-8884, e-ISSN 2330-2968.
 • Wołowski K., Saber A. A., Cantonati M. 2017. Euglenoides from the El Farafra Oasis (Western Desert, Egipt). Polish Botanical Journal 62(2): 241–251. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352.

2016

 • Wołowski K., Poniewozik M., Juráň J. 2016. Morphological variability of loricae in Trachelomonas caudata complex (Euglenophyta). Cryptogamie, Algologie 37(2): 97–108. ISSN 0181-1568, e-ISSN 1776-0984 
 • Lenarczyk J., Wołowski K. 2016. Phenotypic plasticity of wall ultrastructure in the green alga Pediastrum s.l. (Chlorophyta, Sphaeropleales). Polish Botanical Journal 61(1): 73–88. ISSN 1641-8190, e-ISSN 2084-4352

2015

 • Kołodziejczyk Ł., Wołowski K. 2015. Kolekcja glonów morskich w zielniku Tytusa Chałubińskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 22(1): 89–95.
 • Płachno B.J., Wołowski K., Augustynowicz J., Łukaszek M. 2015. Diversity of algae in a thallium and other heavy metals-polluted environment. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 51: 139–146.
 • Wołowski K., Duangjan K., Peerapornpisal Y. 2015. Colacium minimum (Euglenophyta), a new epiphytic species for Asia. Polish Botanical Journal 60(2): 179–185.

2014

 • Wołowski K., Duangjan K. 2014. Trachelomonas hindakii nom. nov. (Euglenophyta). Polish Botanical Journal 59(2): 289.
 • Wołowski K., Poniewozik M. 2014. Euglenophyta. [W: L. Burchardt (red.). 2014. Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers]. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 93–111.
 • Duangjan K., Wołowski K., Peerapornpisal Y. 2014. New records of the Phacus and Monomorphina (Euglenophyta) taxa for Thailand. Polish Botanical Journal 59(2): 235–247.
 • Płachno B.J., Wołowski K., Fleischmann A., Lowrie A., Łukaszek M. 2014. Algae and prey associated with traps of the Australian carnivorous plant Utricularia volubilis (Lentibulariaceae, Utricularia subgenus Polypompholyx) in natural habitat and in cultivation. Australian Journal of Botany 62: 528–536.
 • Grabowska M., Wołowski K. 2014. Development of Trachelomonas species (Euglenophyta) during blooming of Planktothrix agardhii (Cyanoprokaryota). Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 50(1): 49–57.

2013

 • Wołowski K. 2013. Validation of two taxon names in Euglena (Euglenophyta). Polish Botanical Journal 58(2): 751.
 • Wołowski K., Piątek J., Płachno B.J. 2013. Chrysophycean stomatocysts associated with carnivorous plant bladderworts (genus Utricularia) from Jeleniak-Mikuliny Nature Reserve. Oceanological and Hydrobiological Studies 42(4): 398-405
 • Wołowski K., Poniewozik M., Walne P.W. 2013. Pigmented euglenophytes of the genera Euglena, Euglenaria, Lepocinclis, Phacus and Monomorphina from south-eastern USA. Polish Botanical Journal 58(2): 659–685.
 • Duangjan K., Wołowski K. 2013. New taxa of loricate euglenoids Strombomonas and Trachelomonas from Thailand. Polish Botanical Journal 58(1): 337–345.
 • Podda F., Medas D., De Giudici G., Ryszka P., Wołowski K., Turnau K. 2013. Zn biomineralization processes and microbial biofilm in a metal-rich stream (Naracauli, Sardinia). Environmental Science and Pollution Research. DOI 10.1007/s11356-013-1987-0.
 • Podda F., Medas D., De Giudici G., Ryszka P., Wołowski K., Turnau K. 2013. Erratum to: Zn biomineralization processes and microbial biofilm in a metal-rich stream (Naracauli, Sardinia). Environmental Science and Pollution Research. DOI 10.1007/s11356-013-1987-0.
 • Wołowski K., Uzarowicz Ł., Łukaszek M., Pawlik-Skowrońska B. 2013. Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties. Nova Hedwigia 97(1–2): 117–137.

2012

 • Wołowski K. 2012. Euglenophytes from a fishpond in the Republic of Cameroon (West-Central Africa). [W: Wołowski K., Kaczmarska I., Ehrman J. M., Wojtal A. Z. (red.), Current advances in algal taxonomy and its applications. Phylogenetic, ecological and applied perspective]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków: 175-183
 • Siemińska J., Wołowski K. 2012. Polska Bibliografia Fykologiczna za lata 1991-2000. [W: Siemińska J. (red.), Bibliografie botaniczne. Tom 7]. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków: 1-150.
 • Pliński M., Wołowski K. 2012. Haptofity, Kryptofity i Chrysofity. Haptophyta, Cryptophyta, Chrysophyta (Haptophyte algae, Recoiling algae, Golden-brown algae). [W: Pliński M. (red.), Flora Zatoki Gdańskiej i Wód Przyległych (Bałtyk Południowy), cz. 5]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 1-147
 • Duangjan K., Wołowski K., Peerapornpisal Y. 2012. A taxonomic and ultrastructure study of Trachelomonas spp. (Euglenophyta) from agricultural area pond, Lamphun Priovince. Journal of the Microscopy Society of Thailand 5(1/2): 23-27
 • Płachno B.J., Łukaszek M., Wołowski K., Adamec L., Stolarczyk P. 2012. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with that microhabitat. Aquatic Botany 97: 44-48.

2011

 • Płachno B.J., Łukaszek M., Wołowski K., Adamec L., Stolarczyk P. 2011. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with that microhabitat. Aquatic Botany.
 • Wołowski K., Piątek J., Płachno B.J. 2011. Algae and stomatocysts associated with carnivorous plants. Part I: first report of chrysophyte stomatocysts from Virginia, USA. Phycologia 50 (5), 511–551.
 • Wołowski K. 2011. Phylum Euglenophyta (Euglenoids) In: John, D.M., Whitton, B.A., Brook, A.J. (Eds.). The freshwater algal flora of the British Isles. Cambridge University Press Freshwater Algal Flora of British Isles. pp. 181-239.

2010

 • Wołowski K., Poniewozik M. 2010. Eugleniny. W: L. Burchardt (red.), Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Poznańskiego, s. 97-117.
 • Wołowski K., Skowrońska B. 2010. Cyanobacteria and Algae. W: S. Jeffrey, Ggardi, A. Jones, L. Marmo, L. Miko, K. Ritz, G. Peres, J. Römbke, and W. H. van der Putten (red.), European Atlas of Soil Biodiversity. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, s. 91-93.
 • Kowalska J., Wołowski K. 2010. Rare Pediastrum species (Chlorophyceae) from Polish coastal lakes. Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 225-233.
 • Kowalska J., Wołowski K. 2010. Pediastrum privum (Printz) Hegewald in Lake Małe Zmarłe, northern Poland. Ocean. Hydrobiol. Studies 39(3): 137-143.
 • Wołowski K., Kwandrans J., Wojtal A. Z. 2010. Taxonomy the queen of science – The beauty of algae. Book of abstracts of the 29th International Phycological Conference of the Polish Phycological Society, Kraków – Niedzica, Poland, 19-23rd May 2010, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 207 ss.

2009

 • Turnau K., Henriques F.S., Wołowski K. 2009. Differences in metal distribution and concentration in algal species living in a highly acidic, metal-rich pond of a pyrite mine in Portugal. Acta Protozool. 48: 339-343.

2008

 • Siemińska J., Wołowski K., Piątek J., Wojtal A. Z. 2008. Glony Ojcowskiego Parku Narodowego - Algae of the Ojców National Park. W: A. Klasa, J. Partyka (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda (Monograph of the Ojców National Park. Nature), s. 241-262.
 • Wołowski K., Kowalska J. 2008. Eugleniny i inne glony we florze jesiennej stawu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fragm. Flor. Geobot. Pol. 16(1): 145-154.
 • Wołowski K. 2008. Doc. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra laureatką Nagrody im. Jill Smythies przyznawanej przez Towarzystwo Linneuszowskie w Londynie. Wiad. Bot. 53(1-2): 139-141.
 • Wołowski K., Buczek-Śledzińska M., Hindak F. 2008. Glony i sztuka – Algae and Art., s: 203-226 W: Zemanek A., Zemanek B. (red.). "Przyroda-Nauka-Kultura II" Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, Kraków.
 • Pliński M., Wołowski K. 2008. Eugleniny – Euglenophyta (Euglenoids). 2. W: M. Pliński (red.) Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 83 ss.
 • Wołowski K., Turnau K., Henriques F.S. 2008.The algal flora of an extremely acidic, metal-rich drainage pond of São Domingos pyrite mine (Portugal). Cryptogamie Algologie 29(4): 313-324.
 • Płachno B.J., Wołowski K. 2008. Algae commensals community in Genlisea traps. Acta Soc. Bot. Poloniae 77(1): 77-86.

2007

 • Wołowski K., Kowalska J., Hindák F. 2007. Chroodactylon ornatum (Rhodophyta, Porphyridiales) occurring in Poland and Slovakia. Biologia, Bratislava 62(6): 1-4.
 • Wołowski K., Walne P. L. 2007. Strombomonas and Trachelomonas species (Euglenophyta) from south-eastern U.S.A. European Journal of Phycology 42(4): 411-433.
 • Wołowski K., Grabowska M. 2007. Trachelomonas species as the main component of the euglenophyte community in Siemianówka Reservoir (narev River, Poland). Ann. Limnol., Int. J. Lim. 43(3): 207-218.

2005

 • Kočareková A., Wołowski K., Paulíčková A., Lelková E. 2005. Phacus taxa (Euglenophyta) occuring in the pools of Poodri and Litovske pomoravi Lendscape Areas (Czech Republic). Algological Studies 159(118): 63–77.
 • Wołowski K. 2005. Taxonomic comments on seven Trachelomonas taxa (Euglenophyceae). Biologia, Bratislava 60(4): 1-5.
 • Wołowski K., Hindák F. 2005. Atlas of Euglenophytes. ss. 136. VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Science, Bratislava.

2004

 • Wołowski K., Cabała J., Zeeb B.A. 2004. Chrysophycean stomatocysts from a karstic sink-hole in the vicinity of Staszów on the Małopolska Upland, Poland. Canad. J. Bot. 82(9): 1330-1337.
 • Kočárková A., Wołowski K., Poulíčková A., Novotný R. 2004. Trachelomonas taxa Ehrenberg (Euglenophyta) occurred in the pools of Poodří Protected Landscape Area (Czech Republic). Archiv für Hydrobiologie - Algological Studies 154(114): 1-18.
 • Wołowski K., Hindák F. 2004. Taxonomic and ultrastructural studies of Trachelomonas Ehrenb. emend Deflandre (Euglenophyta) from Slovakia. Nova Hedwigia 78(1): 179-207.

2003

 • Siemińska J., Wołowski K. 2003. Catalogue of Polish prokaryotic and eukaryotic algae. Katalog glonów prokariotycznych i eukariotycznych Polski. IB PAN, Kraków, ss. 251.
 • Wołowski K. 2003. Rare taxa of euglenophytes reported from central Europe (Poland, Małopolska Upland). Annales Limnol. 39(4): 1-14.
 • Wołowski K. 2003. Różnorodność gatunkowa-glony. W: R. Andrzejewski, A. Weigle, Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 37-48.

2002

 • Siemińska J., Wołowski K. 2002. The oldest fossil diatoms. Annual report Polish Academy of Sciences: 32-35.
 • Wołowski K. 2002. Phylum Euglenophyta. W: D.M. John, B.A. Whitton, A. J. Brook (red.), Freshwater Algal Flora of the British Isles. Cambridge University Press, s. 144-179.
 • Wołowski K. 2002. Vaucheria species (Xantophyceae) of the Kraków-Częstochowa Upland, Poland. Annales Limnol. 38(1): 23-34.

2000

 • Hindák F., Wołowski K., Hindakowa A. 2000. Cysts and their formation in some neustonic Euglena species. Annales Limnol. 36(2): 83-93.

1999

 • Wołowski K. 1999. Euglenophytes. W: B. Whitton, D.M. John, L.R. Johnson, P.N.G. Boulton, M.G. Kelly, E.Y. Haworth (red.). A code list of freshwater algae of the British Isles. Wallingford LOIS 222: 27−32.

1998

 • Bicudo C.E.M, Wołowski K. 1998. Trachelomonas alabamensis, a new species of Euglenophyte from the Talladega wetland pond. Archiv für Hydrobiologie, Supl. Band 85, Algological Studies 88: 23-28.
 • Wołowski K. 1998. Taxonomic and environmental studies on Euglenophytes of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland). Fragm. Flor. Geobot., Suppl. 6: 1−192.

1997

 • Wołowski K., Walne P.L. 1997. Euglenophytes from the Southeastern United States I. Colorless species. Archiv für Hydrobiologie, Supl. Band 120, Algological Studies 86: 109-135.

1996

 • Wołowski K., Hindak F. 1996. Contribution to the knowledge of euglenophytes from Western Slovakia. Biologia, Bratislava, 51(1): 1-11.

1993

 • Wołowski K. 1993. Euglena ettlii Wolowski sp. nova (Euglenophyceae). Arch. Protistenkd. 143: 173-176.

1992

 • Wołowski K. 1992. Euglena sieminskiana Wolowski n. sp. (Euglenophyceae). Algol. Stud. 65: 29-34.
 • Wołowski K. 1992. Occurrence of Euglenophyta in the Třebon Biosphere Reserve (Czechoslovakia). Algol. Stud. 66: 73-98.

1991

 • Wołowski K. 1991. Advancement of studies on the algae of the Cracow-Czestochowa Upland with special attention to Euglenophyceae. Polish Bot. Stud. Guidebook Series 4: 73-88.
 • Wołowski K. 1991. New and rare species of the colourless Euglenophyta in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 36(1): 105-115
 • Siemińska, J., Wołowski K 1991. Phycological bibliography to the Cracow-Częstochowa Upland  Bibliografia fykologiczna do Wyżyny Krakowsko‑Częstochowskiej. Polish Bot. Stud. Guide book Series, 4: 89-96.
 • Wołowski K. 1991. Some Euglenophyta from the Wigry National Park (Suwałki Lake District, Poland). [W:] L. Burchardt (ed.) IX Symposium Phycological Section Polish Botanical Association, International Symposium "Evolution of freshwater lakes", Poznań. 16-22 May 1990 Poland, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia nr 46: 191-206.

1990

 • Wołowski K., J. Kruk, D. Chudyba. 1990. Planktothrix suspensa tworząca zakwit w Jeziorze Długim w Olsztynie ‑ Planktothrix suspensa causing water‑blooms in Lake Długie in Olsztyn. Acta Hydrobiol., 32 (1-2): 67-74.

1989

 • Wołowski K. 1989. The algae occurring in an uncovered trickling filter of a sewage treatment plant in Cracow. Arch. Hydrobiol., Algol. Stud. 55: 207-239.
 • Wołowski K. 1989. Euglenophyta from the sewage treatment plant of the Kliny housing development in Cracow. Fragm. Flor. Geobot. 33(1/2): 219-226.

1988

 • Wołowski K. 1988. Navicula frugalis Hust. (Bacillariophyceae) a new species in the Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. 31-32(1/2): 495-498.

1982

 • Wołowski K. 1982. Navicula accomoda Hust. (Bacillariophyceae) a new species in the Polish flora. Fragm. Flor. Geobot. 28(4): 649-652.