17 GRUDNIA 2018

Z dniem 17 grudnia 2018 w Zakładzie Fykologii rozpoczął pracę dr Michał Adamski.Więcej informacji: https://botany.pl/images/who_pl/adamski.htm


 8 LISTOPADA 2018

W ramach czwartkowych spotkań Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 8 listopada mgr Magdalena Solarska wygłosiła referat 17„Dymorfizm - jego funkcja i taksonomiczne konsekwencje u kryptofitów (Cryptophyceae)".


11 PAŹDZIERNIKA 2018

W ramach czwartkowych spotkań Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 11 października 2018 prof. Konrad Wołowski wygłosił referat "Znaczenie mikrosiedlisk w zachowaniu różnorodności glonów".


31 SIERPNIA 2018

31 sierpnia 2018 zmarła profesor Jadwiga Siemińska-Słupska, która przez całą karierę naukową związana była z Instytutem Botaniki im. W. Szafera PAN, w którym pełniła funkcję kierownika Zakładu Fykologii. Jej kariera naukowa wyznaczała kierunki w badaniach fykologicznych i owocowała w ważne publikacje dotyczące taksonomii i ekologii glonów.
Więcej informacji: https://botany.pl/images/who_en/sieminska.htm


 MAJ-CZERWIEC 2018

W okresie od maja do czerwca w Zakładzie Fykologii goszczono zagranicznych gości, prof. Thomasa Dempstera z Arozona State University oraz stażystka Xue Bai z China University of Geosciences.
Więcej informacji: https://botany.pl/index.php/pl/aktualnosci-wydarzenia/440-wspolpraca-miedzynarodowa-ib-pan


 21 CZERWCA 2017

Profesor Jadwiga Siemińska-Słupska została Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Podczas posiedzenia Rady Naukowej IB PAN w dniu 21.06.2017 miała miejsce uroczystość nadania godności Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Fykologicznego Pani Profesor Jadwidze Siemińskiej-Słupskiej. Na ręce Pani Profesor zostały również złożone gratulacje z okazji 70-lecia Jej pracy naukowej.


MAJ 2017

25 maja podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w IB PAN pracownicy Zakładu Fykologii przygotowali wykład i warsztaty z mikroskopowania „Zgodne życie roślin wodnych”.
Więcej informacji: https://botany.pl/index.php/pl/aktualnosci-wydarzenia/415-festiwal-nauki-i-sztuki-w-ib-pan


 WRZESIEŃ 2016

We wrześniu 2016 Zakład Fykologii gościł prof. Thomasa Dempstera z Arizona State University, który podczas swojego pobytu wygłosił referat pt. „Arizona Center for Algae Technology and Innovation (AzCATI) Arizona State University”.


MAJ 2016

Podczas Festiwalu Nauki w Krakowie pracownicy Zakłady Fykologii przeprowadzili serię wykładów, warsztatów i zajęć terenowych („Fascynujący świat roślin”, „Fascynująca Afryka” oraz „Glony – życie w kropli wody”).


15-18 WRZEŚNIA 2016

W dniach 15-18 września 2016, Magdalena Łukaszek uczestniczyła w II edycji Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych, konferencji organizowanej przez Akademię Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk.


25 LISTOPADA 2015

W dniu 25.11.2015, podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej IB PAN,  pracownicy Instytutu zostali uhonorowani odznaczeniami Państwowymi: Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnia Służbę. Prof. dr hab. Konrad Wołowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.Więcej informacji: https://botany.pl/index.php/pl/aktualnosci-wydarzenia/392-odznaczenia-dla-pracownikow-ib-pan


07-11 WRZESIEŃ 2015

W dniach od 7-11 września 2015 roku dr Joanna Lenarczyk przebywała w Hiszpanii uczestnicząc w warsztatach pt. „Geometric Morphometrics and Phylogeny”.


4 CZERWCA 2015

Pracownicy Zakładu Fykologii przygotowali 3 czerwca 2015, warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 114 w ramach Festiwalu Nauki.
Joanna Lenarczyk i Magdalena Łukaszek przygotowały zajęcia „Dlaczego glony są kolorowe?”, na których można było dowiedzieć się między innymi ciekawych rzeczy o barwnikach występujących w glonach oraz przeprowadzić chromatograficzny rozdział barwników występujących w rożnych gatunkach glonów prowadzonych w Kolekcji Kultur Glonów Zakładu Fykologii. Łukasz Kołodziejczyk przedstawił z kolei kilka informacji na temat zakwitów glonów i jakie mają one konsekwencje dla ludzi i zwierząt. Zajęcia zakończyły się wspólnym oglądaniem preparatów mikroskopowych z glonami z kolekcji Kultur.

Patrz Galeria:


1 CZERWCA 2015

W tym roku, w dniach 18-21 maja odbyła się 34. edycja konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicznego pod tytułem „Algae as Indicators of Environmental Changes” w Rzeszowie-Polańczyku. Na konferencję udali się pracownicy Zakładu Fykologii by przedstawić wyniki swoich najnowszych badań.

Profesor Wołowski we współpracy z dr Maciejem Waydą przygotował wykład „Algae from Wołosate peat bog (Bieszczady National Park)”, który wygłosił pierwszego dnia podczas sesji plenarnej. Drugiego dnia swoją prezentację „Geometric morphometric methods for analysing phenotypic variability in Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. under environmental conditions” przedstawiła Joanna Lenarczyk. Trzeciego dnia wystąpiła Magdalena Łukaszek z prezentacją „Do changing ecological factors influence the occurrence of different morphotypes of Cryptomonas spp.? – preliminary studies”, za którą zdobyła drugie miejsce w konkursie na najlepszą prezentację. Tego dnia podczas sesji posterowej swój plakat „Macroalgae assemblages on the underwater Stones of the central coast of the southern Baltic Sea” przedstawił Łukasz Kołodziejczyk.

Z grupą pracowników Zakładów Fygologii na konferencję pojechali także Alica Hindáková ze Słowackiej Akademii Nauk oraz Josef Juráň z Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach.

Patrz Galeria:


17 MARCA 2015

Niedawno opublikowany artykuł “Algae and prey associated with traps of the Australian carnivorous plant Utricularia volubilis (Lentibulariaceae : Utricularia subgenusPolypompholyx) in natural habitat and in cultivation” (http://www.publish.csiro.au/?paper=BT14176), którego współautorami są prof. Wołowski oraz mgr Łukaszek spotkał się z dużym zainteresowaniem. Mgr Łukaszek udzieliła krótkiego wywiadu na temat badań przeprowadzonych do tej pracy do australijskiego portalu naukowego ScienceNetwork Western Australia wraz z A. Lowrie – światowej sławy ekspertem od roślin mięsożernych. Całość można przeczytać na stronie: http://www.sciencewa.net.au/topics/environment-a-conservation/item/3390-meat-eating-plants-stay-the-same-on-dining-habits#k2Container


16 GRUDNIA 2014

W gazecie wydawanej przez Uniwersytet w Chiang Mai w Tajlandii opublikowano krótki artykuł dotyczący gatunków opisanych przez profesora Konrada Wołowskiego wraz z jego doktorantką Kritsaną Duangjan.

Więcej informacji o tych gatunkach można znaleźć w artykule „New records of Phacus and Monomorphina taxa (Euglenophyta) for Thailand.” (Polish Botanical Journal 59(2) 235-247 : 2014).


7 GRUDNIA 2014

6 grudnia odbyła się w Krakowie VII edycja konferencja Młodych Naukowców „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki”, w której uczestniczyła Magdalena Łukaszek. Na konferencji przedstawiła poster „ The problem of dimorphism in cryptophytes – preliminary studies on the occurrence of Cryptomonas spp. in chosen water bodies” oraz referat zatytułowany “Modern research techniques of studying algae on the example of the genus Cryptomonas (Cryptophyceae)”, za który otrzymała wyróżnienie. Dodatkowo pani Magdalena Łukaszek została wyróżniona za czynne włączanie się do dyskusji naukowej podczas konferencji. 


20 PAŹDZIERNIKA 2014

W dniach od 29 września do 10 października 2014 roku dr Joanna Lenarczyk przebywała w Katedrze Botaniki Uniwersytetu Karola w czeskiej Pradze. Pobyt ten miał na celu zapoznanie się z metodami morfometrii geometrycznej pod kierunkiem prof. J. Neustupy, specjalizującego się w użyciu tych metod do analiz zmian kształtu komórek mikroskopijnych glonów. Podczas pobytu przeanalizowano własne wyniki dotyczące różnic w kształcie komórek Pediastrum alternans pod wpływem zmian wartości kilku czynników środowiskowych oraz różnic pomiędzy tym gatunkem a innymi zbliżonymi morfologicznie.

Pobyt sfinansowany został ze środków Instytutu Botaniki PAN w ramach projektu „Młodzi Naukowcy”


23 MAJA 2014

W dniach 19-22 maja w Gdańsku odbyła się XXXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego w Gdańsku pod tytułem "Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health", w której uczestniczyli także pracownicy Zakładu Fykologii, prof. Konrad Wołowski oraz inż. Łukasz Kołodziejczyk.
Profesor Wołowski wystąpił z prezentacją pod tytułem "Euglenoids - dangerous or useful?", natomiast Łukasz Kołodziejczyk przygotował dwa postery: jeden wspólnie z profesorem Wołowskim "A botanical documentation of the marine algae collection of Tytus Chałubiński", a drugi zatytułowany "The occurrence of algal blooms in some small water ponds on the Kraków- Częstochowa Upland".
Strona konferencji: http://fykol33.ug.edu.pl/

25 KWIETNIA 2014

roku pracownik Zakładu Fykologii Łukasz Kołodziejczyk, obronił pracę inżynierską „Opracowanie kolekcji glonów morskich ze zbiorów Tytusa Chałubińskiego” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Opiekę naukową nad pracą pełnił profesor Konrad Wołowski, natomiast praca była wykonana pod kierunkiem dr Piotra Stolarczyka. Serdecznie gratulujemy!


15 KWIETNIA 2014

do Zakładu Fykologii przyjechał Josef Juráň z Uniwersytetu Południowej Bohemii w Czeskich Budziejowicach na praktyki w ramach programu Erasmus „Student Mobility for Placement”. Przez najbliższe 3 miesiące będzie on studiował eugleniny ze zbiorników z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej po okiem prof. Konrada Wołowskiego.

Sylwetkę praktykanta można zobaczyć pod poniższym linkiem: http://www.sinicearasy.cz/lidi/JosefJuran


22 LISTOPADA 2013

Laboratorium w Melkonian LaboratoryAsystentka z Zakładu Fykologii, Magdalena Łukaszek wróciła z 2,5 miesięcznego pobytu w Melkonian Laboratory na Uniwersytecie w Kolonii. W laboratorium zgłębiała ona wiedzę na temat kryptofitów (Cryptophyceae) i metod stosowanych przy ich badaniu (np. izolacja pojedynczych komórek, przygotowywanie optymalnej pożywki, przygotowywanie preparatów do transmisyjnego mikroskopu elektronowego, molekularne i filogenetyczne analizy). 


8 LIPCA 2013

Pracownicy Zakładu Fykologii wraz z doktorantką Kritsaną Duangjan przygotowali w ramach Roku Botaniki Krakowskiej i 60-lecia Instytutu wystawę prezentującą najciekawszych przedstawicieli różnych grup glonów. Zdjęcia wykonano podczas obserwacji badanych materiałów przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego. Tego typu dokumentacja fotograficzna jest jednym z najważniejszych elementów pracy fykologów - taksonomów. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy znajdującej się w korytarzu przed Zakładem Fykologii w Nowym Budynku IB PAN.
 
Więcej informacji: patrz poniżej:

25 MAJA 2013

Podczas odbywającej się w dniach 22-24.05.2013 konferencji “Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments” w Białce Tatrzańskiej zostały zaprezentowane plakaty pracownic naszego Zakładu.

Dr Agata Wojtal wraz z Nadją Ognjanovą-Rumenovą przygotowała plakat “Small Fragilariales in High Mountains Lakes (Tatra Mts and Rila Mts)”, natomiast dr Joanna Lenarczyk wraz ze współpracownikami plakat „An Enigmatic Pediastrum Taxon and its Palaeobioindicative Value”.

Strona konferencji: http://paleo2013.ing.pan.pl/


23 MAJA 2013

Od 20 do 22 maja w Koninie-Mikorzynie odbywała się 32 Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna, na której nasz Zakład był reprezentowany przez prof. Konrada Wołowskiego, dr Joannę Lenarczyk i mgr Magdalenę Łukaszek. Zespołowi towarzyszyła także odwiedzająca Zakład Kritsana Duangjan z Uniwersytetu w Chiang Mai.

Na konferencji prof. Wołowski i mgr Łukaszek przedstawili prezentację „Communities of algae associated with Utricularia species in Silesia”, a dr Lenarczyk mówiła na temat „Phenotypic versus genotypic variability of Polish Pediastrum taxa – preliminary studies”. 

Kritsana Duangjan przedstawiła wspólnie z prof. Wołowskim plakat „New taxa of Monomorphina and Phacus (Euglenophyta) for Northern Thailand”, za który otrzymała nagrodę za najlepszy plakat prezentowany przez młodego naukowca.

Strona konferencji: http://www.phycologicalconference2013.pl/index.php

Abstrakty konferencyjne: http://www.phycologicalconference2013.pl/Abstrakty%20konferencyjne.pdf


19 MAJA 2013

Joanna LenarczykW ramach Festiwalu Nauki w Krakowie w Zakładzie Fykologii odbyły się warsztaty pt. „Czy można znaleźć przodków roślin lądowych w kropli wody?” prowadzone przez dr Joannę Lenarczyk, na których można było dowiedzieć się co łączy glony z roślinami. 

Zajęcia rozpoczęły się od wizyty w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pobrano próby. Po powrocie dr Lenarczyk z pomocą prezentacji multimedialnej przeprowadziła krótki wstęp teoretyczny, po którym uczestnicy przystąpili do obserwacji mikroskopowych pobranych prób i oznaczania glonów.

Warsztaty były doskonałą okazją do zdobycia pozaszkolnej wiedzy o mikroorganizmach żyjących w wodzie i ich znaczeniu w ewolucji świata roślin.

Więcej informacji i zdjęcia z wydarzenia pod linkiemhttp://botany.pl/index.php/aktualnosci/item/335-ib-pan-w-telewizji-kraków


18 KWIETNIA 2013

Kritsana DuangjanDo Zakładu Fykologii przyjechała doktorantka Kritsana Duangjan z Uniwersytetu w Chiang Mai w Tajlandii, która obecnie kończy swoją pracę doktorską o eugleninach Tajlandii. Kritsana spędzi w naszym Zakładzie 3 miesiące w celu konsultacji swoich wyników z profesorem Konradem Wołowskim, który jest współpromotorem jej pracy.

"Taxonomic and Ultrastructural Study of Trachelomonas spp (Euglenophyta) from Agricultural Area Pond, Lamphun Province" to jeden z efektów pracy doktorantki.


31 MARCA 2013

Konrad Wołowski

Profesor Konrad Wołowski został poproszony o wygłoszenie wykładu plenarnego na The 6th National Conference on Algae and Plankton (NCAP 2013) „Algae + Plankton. From Basics to Suistainable Applications” w Chiang Mai, Tajlandii. Wykład Profesora zatytułowany „Euglenophytes and modern taxonomy of algae” był przedstawiany drugiego dnia konferencji.

Strona internetowa konferencji: http://www.science.cmu.ac.th/NCAP2013/index.php