KIEROWNIK ZAKŁADU

Prof. dr hab Lucyna Śliwa  < CV > 


ZESPÓŁ

Prof. dr hab Andrzej Chlebicki < CV >

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek < CV >

Prof. dr hab. Ryszard Ochyra < CV >

Dr Agnieszka Nikel < CV >

Mgr Monika Kowalczyk

Mgr Katarzyna Kozielec