• ATLASY

atlasy


Atla
s of the geographical distribution of mosses in PolandAtlas rozmieszczenia geograficznego mchów w Polsce. Part 8, 9 (1992, 1993)

Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland   Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce. Part 1–4 (1993–2004)

Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland Atlas rozmieszczenia geograficznego grzybów w Polsce. Fascicle 1–4 (2000–2008)

Atlas flory polskiej i ziem ościennych Florae Polonicae Terrarumque Adiacentium Iconographia. Tom 2. Zeszyt 5 (1990)

 

 

  •  FLORY

flory


Flora Polska
. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Grzyby (Mycota). Tom 19–24 (1990–1993)

Flora Polski. Grzyby (Mycota). Tom 25, 27 (1998, 1999)

Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Porosty (Lichenes). Tom 6. Część 3, Tom 6. Część 2 (1993, 1998)

Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom 3, 15 (1992, 1995)

Mała flora grzybów. Tom 1. Część 6, 7 (1991, 1992)

 

  •  RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

 roznorodnosc

Biodiversity of PolandRóżnorodność biologiczna Polski. Vol. 1–11 (2002–2009)

Biodiversity of the CarpathiansRóżnorodność biologiczna Karpat. Vol. 1 (2003)

Biodiversity of the Polish CarpathiansRóżnorodność biologiczna Karpat Polskich. Vol.1 (2003)

Biodiversity of the Tatra National ParkRóżnorodność biologiczna Tatrzańskiego Parku Narodowego. Vol. 1–3 (2004–2010)

 

 

  •  SUPLEMENTY

 suplementy
Acta Palaeobotanica Supplementum.
Vol. 1–6 (1994–2005)

Fragmenta Floristica et Geobotanica Supplementum. Vol. 1–7 (1991–1999)

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Supplementum. Vol. 1–10 (1997–2007)

 

 

 

  • SERIE MONOGRAFICZNE

 PBS
Polish Botanical Studies.
Vol. 1–30 (1990–2014)

Polish Botanical Studies Guidebook Series. No. 1–23 (1990–1999)

Botanical Guidebooks. No. 24–30 (2000–2008)