PBJPOLISH BOTANICAL JOURNAL

is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

All papers are considered by at least two reviewers. Polish Botanical Journal is issued twice per year. The two issues form one annual volume. 

Monographs and more comprehensive papers longer than 60 printed pages are published in a companion series, Polish Botanical Studies. 

This journal was founded in 1953 as Fragmenta Floristica et Geobotanica, continued from 2001 onwards as Polish Botanical Journal.

 POLISH BOTANICAL JOURNAL


ACTAACTA PALAEOBOTANICA is an international journal publishing high quality contributions to palaeobotany and palynology. It is the only journal in Central and Eastern Europe focused on all fields of palaeobotanical and palynological investigations and publishes original palaeobotanical, palaeoecological, palaeophytogeographical, palynological, and archaeobotanical papers in addition to monographs, comprehensive review and discussion articles and book reviews. The journal is open to contributors from all over the world. 
It is published regularly with one volume per year each comprising two numbered parts, printed in June (No. 1) and in December (No. 2). The language of the journal is English. All manuscripts to be published in the journal are peer reviewed by at least two referees, and after acceptance of corrected manuscripts printing time is only approximately 6 months. 

Acta Palaeobotanica is now an open access journal and currently abstracts and full text of the articles in the PDF format beginning from volume 1 (1960) are freely accessible onwards here.
The internet service also provides catalogues for volumes and supplements published since 1960 and includes information on ordering forms of printed copies.

The journal is indexed in: AGRO-LIBREX Database, Biological Abstracts (Thomson Reuters™), BIOSIS Previews® (Thomson Reuters™), CAB Abstracts, DOAJ, e-journals.org (part of WWW Virtual Library), GeoRef, Index Copernicus, Polish Scientific Journals Contents (Life Sciences), SCImago Journal & Country Rank, SCOPUS (Elsevier B.V.), Thomson Reuters Master Journal List (Thomson Reuters™), GEOBASE™ Geographical & Geological Abstracts, Zoological Records® (Thomson Reuters™).

ACTA PALAEOBOTANICA


Fragmenta Floristica et Geobotanica PolonicaFRAGMENTA FLORISTICA et GEOBOTANICA POLONICA - Czasopismo wydawane od 1994 r. przez IB PAN, wyodrębnione z serii "Fragmenta Floristica et Geobotanica". Ukazuje się jako rocznik w formacie B5 i objętości ok. 400 str. Pierwotna nazwa "Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica" (ISSN - 1233-0132), zmieniona od rocznika VII. Prócz zeszytów regularnych wydawane są również okazjonalnie Suplementy. Od 2004 r. ukazuje się dwa razy w roku (w maju i listopadzie).

 

FRAGMENTA FLORISTICA et GEOBOTANICA POLONICA 

 

 

PBJPOLISH BOTANICAL JOURNAL

is an international journal publishing original papers covering various aspects of vegetation science, plant and fungi biodiversity, biosystematics (including plant anatomy, cytology and embryology), phytogeography, evolution and ecology.

Wybory członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk

Na prośbę Wiceprezesa PAN, Profesora Romualda Zabielskiego dot. rozpowszechnienia informacji w sprawie ogłoszonych wyborów członków komitetów naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk [...]

WIĘCEJ INFORMACJI


IB PAN współorganizatorem konferencji pt. „Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej”

W dniach 25-26 marca 2020 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona obecności martwych drzew w lasach. Informacje o Konferencji znajdą Państwo na stronie:  

https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/


Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych     

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

WIĘCEJ INFORMACJI ...


Dr Flurin Babst z IB PAN laureatem programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Badania realizowane w ramach projektu przyczyniają się do lepszego zrozumienia kondycji ekosystemów leśnych w ocieplającym się świecie.

WIĘCEJ O PROJEKCIE...

     Archiwum

listek7aSzukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego ...

Więcej informacji o projekcie ...

 Więcej

Podkategorie