W dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w IB PAN (sala im. Pawłowskiego) odbędzie się Seminarium naukowe pt.: "Europejskie logo doskonałości ‘HR Excellence in research’ dla Instytutu Botaniki IB PAN – satysfakcja i nowe wyzwania."

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości „HR Excellence in Research”, potwierdzając, że IB PAN w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych. Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem IB PAN zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut  dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo „HR Excellence in Research”. Posiadanie logo HR jest premiowane m.in. w międzynarodowych konkursach grantowych KE (takich jak Horyzont 2020), krajowych konkursach grantowych NCN i NCBiR oraz konkursach i programach finansowania nauki MNiSW.Pozostałe korzyści dla jednostek naukowych wynikające z posiadania logo HR:

• prestiż i wyróżnienie dla Instytutu jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej, zgodne z europejskimi standardami;

• znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w jednostce, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;

• dodatkowe punkty przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych będzie przyznawał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zainteresowania pracą naukowców w instytucjach europejskich. KE wspiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu i promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.Aby uzyskać logo HR Excellence in Research instytucja musi spełnić określone warunki i przejść wymagającą procedurę ewaluacji. Instytucja musi wyrazić poparcie dla zasad opisanych w Karcie i Kodeksie, przeprowadzić analizę wewnętrzną dotyczącą spójności tych zasad z procedurami jednostki. Następnie na podstawie wniosków z analizy wewnętrznej musi przygotować  strategię HR i plan działań naprawczych w wyznaczonych obszarach. Dokumenty wysyłane są do oceny Komisji Europejskiej. Pozytywna ocena i akceptacja strategii skutkuje nadaniem logo HR Excellence in Research.Po upływie 2 lat Instytut będzie musiała przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 4 latach przeprowadzona zostanie analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Committee for implementing of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers at IB PAS

The European Charter for Researchers - The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers

For more information, please, go to http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

 

DOCUMENTS

 1. INITIAL PHASE (2015 - 2019)
 2. INTERIM ASSESSMENT (2016 - 2019)
 3. ACTION PLAN


INITIAL PHASE (2015 - 2019)

Declaration of IB PAS

See also: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/cc-declarations/W.%20Szafer%20Institute%20of%20Botany_PAS_DoC.pdf

HR Strategy at IB PAS  (pdf of the entire document, including Internal-Gap-Analysis and Action plan)

 

INTERIM ASSESSMENT (2016 - 2019)

 • OMT-R Checklist
 • Internal Review – IBPAN December 2019
 • Kompendium Rekrutacyjne
 • Survey results at IB PAS: 2016 and 2019

ACTION PLAN 

 • Action Plan (2016-2019)  – completed
 • Action Plan (2020 – 2022) – in progress

Director's orders  introduced in response to the HR logo evaluation:

 1. Order of the Director of IB PAS No. 22/2017 – a job posting template for the competition for a research position was introduced (Action Pan No. IX).
 2. Order of the Director of IB PAS No. 4/2018 – a new form for research activity financed from specified-user subsidy for maintaining research potential was implemented (Action Plan No. XX).
 3. Order of the Director of IB PAS No. 7/2018 – Internal regulations on awarding bonuses to employees at IB PAS. As a result, researchers will receive bonuses for the most outstanding research achievements (publications) (Action Plan No. IV).
 4. Order of the Director of IB PAS No. 22/2018 – Internal regulations on appointing researchers’ representatives for the purpose of participating in works undertaken by information, consultation and decision-making bodies (Action Plan No. VI).
 5. Order of the Director of IB PAS No. 30/2018 – Implementation of the Internal regulations on laboratory operation at IB PAS on 28.12.2018  (Action Plan No. I).
 6. Order of the Director of IB PAS No. 20/2019  – the Institute implemented the Procedure on preparing and running projects at IB PAS financed from external sources (Action Plan No. XI).
 7. Order of the Director of IB PAS No. 21/2019 – Internal regulations on undertaking commissioned works at IB PAS were introduced (Action Plan No. V)

 

Regulaminy zatwierdzone przez Radę Naukową

 1. Uchwala Rady Naukowej IB PAN Nr ……. On 12.12.2017 Internal regulations on research staff appraisal at IB PAS were implemented (Action Plan No. XVI).
 2. Uchwała Rady Naukowej IB PAN Nr ......... On 26.06.2018 Recruitment package promoting procedures related to recruitment at IB PAS was implemented (Action Plan No. VII)

 

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

Instytut Botaniki PAN jest tradycyjnie gospodarzem i współorganizatorem cyklicznych spotkań Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Spotkania te odbywają w czwartki o godzinie 17.00, w sali im. prof. Bogumiła Pawłowskiego, w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN (ul. Lubicz 46, Kraków) . W trakcie spotkań wygłaszane są referaty z zakresu szeroko pojętej botaniki. Spotkania mają charakter otwarty – zaproszeni są wszyscy zainteresowani.
 

Najbliższe posiedzenia:

9 stycznia 2020

w programie referat „Optymalna obrona przeciw objadaniu i koszty płci u roślin z rozdzielnymi formami płciowymi” 

Prelegent:  

Dr Mariusz K. Janczur (Autonomous University of the State of Mexico)

 

23 stycznia 2020

W programie referat: 

„Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.) jako roślina o potencjale allelopatycznym”

Prelegentka:

Mgr inż. Angelika Kliszcz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)


 

NOWY ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTB

 

Przewodniczący Oddziału: Prof. dr hab. Konrad Wołowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12-42-41-737

Z-ca Przewodniczącego:  Dr hab. Beata Barabasz - Krasny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 662 7825

Skarbnik:  Prof. dr hab. Piotr Köhler
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12- 663-36-58

Sekretarz: Mgr Katarzyna Kozielec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12- 42 -41- 832

Członek Zarządu: dr  Katarzyna Możdżeń 


58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem „Botanika bez granic” przechodzi do historii. Zjazd odbywał się w Krakowie od 1 do 7 lipca 2019 r. Jego głównym organizatorem był Oddział Krakowski PTB, a współorganizatorami byli: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Edukacji Narodowej oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Zjeździe wzięło udział blisko 450 botaników z Polski i kilku z zagranicy (m.in. z Belgii, Czech, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Szwajcarii). W trakcie konferencji wygłoszono 7 wykładów plenarnych, w ramach sesji tematycznych przedstawiono ponad 200 referatów i zaprezentowano ponad 240 plakatów w 14 Sekcjach PTB: Aerobiologicznej, Briologicznej, Dendrologicznej, Fizjologii i Biochemii Roślin, Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Historii Botaniki, Kultur Tkankowych Roślin, Lichenologicznej, Mykologicznej, Ogrodów Botanicznych i Arboretów, Paleobotanicznej, Pteridologicznej, Struktury i Rozwoju Roślin oraz Taksonomii Roślin Naczyniowych. Odbyło się 7 sesji terenowych na obszarze Małopolski. Dziękujemy Koleżankom i Kolegom botanikom za tak liczny udział w 58. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie wyrażając nadzieje, że Zjazd spełnił Wasze oczekiwania.

Podkategorie